nagłówek strony
-A A +A

Projekt "Lepsze konsultacje w samorządzie"

Projekt „Lepsze konsultacje w samorządzie” realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej ma na celu wzmocnienie warszawskich konsultacji społecznych oraz zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców w proces konsultacji. Dzięki niemu:

 

 • poszerzą się wiedza i umiejętności pracowników Urzędu m.st. Warszawy w prowadzeniu konsultacji społecznych,
 • zwiększy się skuteczność dialogu społecznego między Urzędem m.st. Warszawy a mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
 • wzrośnie partycypacja mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego.

 

Konsultacje są ważnym narzędziem włączania obywateli w podejmowanie decyzji w Warszawie. Aby w jeszcze większym stopniu niż dotychczas wykorzystać ich potencjał, zostały przeprowadzone trzy modelowe procesy konsultacyjne angażujące różne grupy odbiorców.

 1. Organizacje pozarządowe konsultowały cele i założenia Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych, który następnie Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjmie w formie uchwały.
 2. Zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami dotyczące uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Skweru im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha". Duży nacisk położony został na wczesną akcję informacyjną oraz edukacyjną dotyczącą procedury uchwalania MPZP. W procesie została m.in. przygotowana publikacja "Plan miejscowy. O co tu chodzi?" oraz wykorzystana praca z makietą pokazującą wariantowe rozwiązania i umożliwiającą przedstawienie przez mieszkańców proponowanych przez nich rozwiązań.
 3. Dzielnica Białołęka przygotowała i przeprowadziła szerokie konsultacje z mieszkańcami dotyczące partycypacyjnego tworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej - pod nazwą "3 pokoje z kuchnią". Efekt konsultacji zostanie wpisany do założeń programu wykonawczego do Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020.

Zadania realizowane w projekcie przyczynią się do zwiększenia liczby mieszkańców zaangażowanych w konsultacje społeczne.

 

Partnerem realizacji projektu jest Stowarzyszenie Odblokuj.

 

 

Zakończone działania w projekcie

 

1. Szkolenia dla koordynatorów ds. konsultacji z mieszkańcami:

 

w 2014 r.

 • pierwsze jednodniowe szkolenie dotyczyło organizacji konsultacji,
 • drugie jednodniowe szkolenie kolejnego dotyczyło m.in. specyfiki konsultacji przestrzennych, przebiegu procesu konsultacji wybranych miejsc oraz przedstawienie jak obecnie wyglądają te miejsca.

 

w 2015 r.

 • 4 dwudniowe szkolenia dla naczelników wydziałów dla dzielnic m.st. Warszawy dotyczyło jak prowadzić dialog społeczny i konsultacje społeczne tematów związanych z:

   - terenami zieleni i ochroną środowiska,

   - promocją i kulturą,

   - architekturą i przestrzenią,

   - oświatą, sportem i sprawami społecznymi.

 • 2 jednodniowe szkolenia dla Zarządów Dzielnic m.st. Warszawy.
 • 2 dwudniowe szkolenia dla koordynatorów ds. konsultacji z mieszkańcami: podstawowe o tym jak organizować konsultacje społeczne i zaawansowane, w którym poruszaliśmy też temat kiedy potrzebna jest mediacja, a kiedy konsultacje społeczne.
 • 2 wykłady pt: „O nieuchronności przeprowadzania procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych”.

 

 

2. Proces konsultacji Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych – dokumentu strategicznego wyznaczającego na najbliższe kilka lat kierunki współpracy pomiędzy III sektorem a miastem:

 

W trakcie całego procesu odbyły się:

 • dwa spotkania rozpoczynające proces konsultacji, podczas których dyskutowano nad różnymi problemami, tematami, które powinny być ujęte w Programie. W spotkaniach uczestniczyli zarówno urzędnicy jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • warsztaty dla wszystkich organizacji pozarządowych w I i II etapie procesu,
 • spotkanie podsumowujące I etap konsultacji, transmitowane on-line
 • spotkanie otwierające II etap konsultacji, transmitowane on-line
 • spotkanie podsumowujące II etap konsultacji.

 

Obecnie trwają prace nad przyjęciem Programu.

 

Więcej informacji o I etapie konsultacji

Więcej informacji o II etapie konsultacji

 

Dodatkowo odbyła się Debata Oxfordzka dotycząca tezy: "Urząd Miasta Warszawy nie powinien finansować zadań związanych z rozwojem instytucjonalnym organizacji" zorganizowana przeprowadzona w ramach małego grantu przez Fundację Szkoła Liderów.

 

 

3. Proces konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego - konsultacje dotyczyły uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Skweru im. Stefana "Wiecha" Wiecheckiego,

 

W ramach konsultacji:

 • odbył się spacer architektoniczny,
 • przeprowadzono 4 warsztaty dla zainteresowanych mieszkańców,
 • zbieraliśmy informacje i pomysły również na forum konsultacyjnym,
 • pokazaliśmy jak składać wnioski do planu,
 • odbyło się ponad 30h spotkań przy makiecie przestrzennej pokazującej wariantowe propozycje do mpzp,
 • spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny.

 

Stworzyliśmy publikację "Plan miejscowy. O co tu chodzi? Czyli najkrótszy przewodnik o planowaniu miejscowym, jak wpływa na Twoje miasto, Twoją własność, Twoje sąsiedztwo" opracowaną przez Stowarzyszenie Odblokuj. Przewodnik można pobrać TUTAJ.

 

 

Więcej informacji o I etapie

Więcej informacji o II etapie

 

 

 

4. Proces konsultacji społecznych priorytetów programu wykonawczego do Społecznej Strategii Warszawy dla wybranej dzielnicy m.st. Warszawy - konsultacje dotyczyły stworzenia miejsca aktywności lokalnej na ul. Głębockiej 84 na Białołęce. Modelowy proces konsultacji posłuży do tworzenia innych miejsc w Warszawie.

Miejsce na Białołęce zostało nazwane "3 pokoje z kuchnią"

 

W ramach konsultacji:

 • odbyło się spotkanie z urzędnikami, pracownikami Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", która prowadziła proces
 • przeprowadzono działania promocyjne podczas Dni Białołęki 15 czerwca w parku "Bociani Zakątek". Z
 • warsztaty dla wszystkich chętnych mieszkańców. Przeprowadzono 2 dedykowane spotkania dla: młodych rodziców oraz młodzieży ze względu na specyficzne godziny, w których mogły te osoby uczestniczyć
 • spotkanie podsumowujące

 

Więcej informacji o konsultacjach i raport podsumowujący TUTAJ

 

Profil "3 pokoje z kuchnią", na którym znajdują się informacje o prowadzonych działaniach.

 

 

5. Gra miejska promująca ideę konsultacji społecznych, w tym w szczególności konsultacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego: "Gra w miasto"

 

 


Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.