nagłówek strony
-A A +A

Projekt planu miejscowego dla Wierzbna – rejon ul. Joliot-Curie

Projekt planu miejscowego dla Wierzbna – rejon ul. Joliot-Curie

Poznaj projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj projekt planu:

 

Przyjdź na wystawę plenerową na skrzyżowaniu ulicy Wołoskiej z ulicą Odyńca

 

Porozmawiaj z projektantem planu

  • podczas dyżuru 5 października (czwartek) od 16:00 do 19:00 w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21

 

Włącz się w dyskusję publiczną

  • 9 października (poniedziałek), o godz. 17:00 w Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21

 

Masz uwagę?

Zgłoś ją do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na piśmie, osobiście lub pocztą (na adres ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa).

Pamiętaj, aby podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej. Podaj też adres i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Skorzystaj z dostępnych formularzy: edytowalnego lub nieedytowalnego.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy