nagłówek strony
-A A +A

Projekt „Wspieranie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego”

Projekt „Wspieranie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego” realizowany jest przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej od października 2014 roku do kwietnia 2016 roku.

 

Do udziału w projekcie zostały wybrane trzy dzielnice m.st. Warszawy: Mokotów, Ursynów i Wawer.

Projekt ma charakter pilotażu, a jego celem jest opracowanie i upowszechnienie w Polsce modelu wspomagania dialogu obywatelskiego w jednostce samorządu terytorialnego poprzez wykorzystanie idei zarządzania konfliktami.

 

Wspólnie z uczestnikami projektu – urzędnikami trzech dzielnic będziemy wspólnie wypracowywać zestaw praktycznych rozwiązań, które pomogą w sprawnym funkcjonowaniu w środowisku konfliktowym.

 

 

W projekcie realizowane są następujące działania:

 

  • diagnoza potencjału dzielnic w zakresie zarządzania konfliktami oraz określenie barier w dialogu obywatelskim w dzielnicach biorących udział w projekcie - raport z diagnozy będzie podstawą do doskonalenia metod zarządzania konfliktami,

 

  • warsztaty z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów w dialogu obywatelskim skierowane do członków zarządów Dzielnic, koordynatorów ds. konsultacji oraz pracowników merytorycznych w dzielnicach,

 

  • w każdej z trzech dzielnic przeprowadzone zostaną działania polegające na zidentyfikowaniu istniejących lub potencjalnych konfliktów, a następnie wsparcie dzielnic w ich rozwiązaniu poprzez bezpośrednie interwencje w sytuacjach kryzysowych lub prewencję potencjalnych konfliktów, przeprowadzono:
  • konsultacje w sprawie zagospodarowania Parku Dolina Służewska >> WIĘCEJ
  • planowanie zagospodarowania terenu na Ursynowie >> WIĘCEJ

 

  • wypracowanie modelu, na który będą składać się metody diagnozowania, narzędzia i procedury zarządzania konfliktami. Model będzie testowany w wybranych dzielnicach.   

 

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną doświadczenia z pilotażu oraz rezultaty pracy nad modelem. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną eksperci, przedstawiciele samorządu warszawskiego oraz organizacji zrzeszających polskie samorządy ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ >>>

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.