Get Adobe Flash player
-A A +A

Pytania dotyczące gry planszowej „Rozegraj miasto”

1. Co to jest „Rozegraj miasto”?

„Rozegraj miasto” to nazwa gry planszowej dla 4-12 graczy prowadzonej przez moderatora (np. nauczyciela, trenera, animatora).

 

2. Dlaczego powstała ta gra?

Konsultacje społeczne są jedną z form bezpośredniego uczestnictwa w życiu publicznym. Pozwalają na kształtowanie swojego otoczenia i umożliwiają wpływanie na decyzje administracji poprzez aktywny udział w tworzeniu wizji rozwoju, pomysłów na funkcjonowanie instytucji i planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zdobyli wiedzę na temat konsultacji społecznych i potrafili zamieniać ją w praktykę; innymi słowy, żeby nauczyli się brać sprawy okolicy, w której mieszkają, w swoje ręce.

Dlatego przygotowaliśmy grę edukacyjną Rozegraj miasto. Jej celem jest zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą na temat konsultacji społecznych w zajmujący i przystępny sposób. Oparty na realistycznych sytuacjach scenariusz gry zachęca młodzież do uczestniczenia w konsultacjach i aktywnego włączenia się w życie publiczne. Liczymy na to, że gra przyczyni się do zwiększenia obywatelskiej świadomości wśród uczniów, co z kolei doprowadzi do głębszego zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego.

Metoda gry pozwala na aktywne poznawanie technik prowadzenia konsultacji społecznych. Uczniowie wcielają się w przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.

Gra poprzez swoją atrakcyjną formułę – naukę w działaniu – służy rozwijaniu postawy obywatelskiej i kompetencji społecznych.

 

3. Na czym polega rozgrywka?

Gracze wcielają się w mieszkańców pewnego miasta. Są reprezentantami czterech grup obywateli, które – w zależności od liczby graczy – liczą po 1, 2 lub 3 osoby. Jedna z nich to lokalne władze, a pozostałe grupy to mieszkańcy skupieni wokół pewnej wizji rozwoju miasta (ekologicznej, biznesowej i rodzinnej). Podstawowym celem graczy jest stworzenie miejscowości jak najbardziej zbliżonej do ich wizji.

Realizacja wizji jest możliwa przez rozmieszczanie w mieście rozmaitych obiektów, np. stojaków rowerowych w przypadku postawy ekologicznej. Decyzje o lokalizacji obiektów podejmują władze miasta, po przekonsultowaniu ich z przedstawicielami poszczególnych grup.

Gra składa się z sześciu tur, każda to jedne konsultacje społeczne, które polegają na dyskusji o umieszczaniu różnych obiektów w określonych punktach miasta. Na początku każdej tury gracze otrzymują sfabularyzowane wskazówki, które stawiają dodatkowe cele i często wymuszające współpracę między rywalizującymi na ogół grupami.

 

4. W jakim wieku powinni być gracze?

Gra „Rozegraj miasto” jest przeznaczona dla młodzieży od 14 roku życia i osób dorosłych.

 

5. Czy aby grać w „Rozegraj miasto”, gracze muszą posiadać wiedzę na temat konsultacji społecznych?

Nie. Formuła gry jest na tyle prosta, że nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Przeciwnie, jest dla uczestników przyjemną formą nauki w działaniu.

 

6. W jaki sposób można otrzymać grę? Czy można ją gdzieś kupić?

Grę można otrzymać bezpłatnie w ramach warsztatów organizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej. Osoby zainteresowane otrzymaniem gry prosimy o wysłaniu maila na adres konsultcje@um.warszawa.pl. Warunkiem otrzymania gry jest odesłanie sprawozdania z przeprowadzonej rozgrywki. Grę można również pobrać TUTAJ. Gra dystrybułowana jest bezpłatnie, nie można jej kupić.

 

7. Kto może otrzymać grę?

Gra jest przeznaczona dla nauczycieli warszawskich gimnazjów i liceów do wykorzystania np. na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele - uczestnicy warsztatów dostaną egzemplarze dla swoich szkół. Gra będzie dostępna jest również on-line do pobrania i wydrukowania. Ale w szczególnych przypadkach np. do celów edukacyjnych w ngo prosimy o kontakt: konsultacje@um.warszawa.pl .

 

8. Czy do gry jest dołączona instrukcja?

Tak. Do gry jest dołączona instrukcja wyjaśniająca w szczegółowy sposób reguły rozgrywki dla wszystkich graczy.

 

9. Ile trwa rozgrywka?

Rozgrywka trwa ok. 90 minut. Przed zajęciami należy przygotować salę i elementy gry do rozgrywki. Dobrym rozwiązaniem jest przeznaczenie na grę dwóch godzin lekcyjnych. W takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie rozgrywki z szerszym omówieniem doświadczeń uczestników i wyciągnięciem wniosków.

 

10. Jakie elementy zawiera pudełko z grą?

Opakowanie gry „Rozegraj miasto” zawiera następujące elementy: planszę z mapą miasta, zestawy magnetycznych kartoników obiektów (10 x parkingi, 10 x nadajniki Wi-Fi, 10 x kawiarnie, 10 x pawilony handlowe, 10 x ścieżki rowerowe, 10 x stojaki rowerowe, 10 x deptaki, 10 x pojemniki do segregacji, 10 x place zabaw, 10 x ławki, 10 x progi zwalniające, 10 x podjazdy dla wózków), instrukcje szczegółowe dla władz, mieszkańca proekologicznego, probiznesowego i prorodzinnego, instrukcja ogólna dla wszystkich graczy, bloczki ze wskazówkami,  ankiety zadowolenia dla mieszkańców, tabela „Ocena władz miasta przez mieszkańców”, tabela „Ogólna polityka miasta”, marker suchościeralny do pisania po materiałach. W pudełku znajduje się również test do przeprowadzenia po rozgrywkach i podręcznik prowadzącego.

 

11. Jakie kompetencje rozwija ta gra?

Gracze mogą rozwijać swoje kompetencje społeczne, kreatywność i umiejętności negocjacyjne i liderskie, a także umiejętności współpracy w zespole i rozwiązywania problemów. Gra ćwiczy koncentrację uwagi, procesy pamięciowe, naukę przestrzegania zasad, podejmowania decyzji.

Metoda gry pozwala na aktywne poznawanie technik prowadzenia konsultacji społecznych. Uczniowie wcielają się w przedstawicieli różnych grup interesów, ucząc się negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiadują się, w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji, formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.

 

Więcej informacji można uzyskać od autorów pisząc na adres konsultacje@um.warszawa.pl .