nagłówek strony
-A A +A

Rejon nieruchomości przy ul. L. Kruczkowskiego 12B (Śródmieście) - przystąpienie do sporządzania

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego poinformowało o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały (nr LXXXIII/2110/2014 z 5 czerwca 2014) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. L. Kruczkowskiego 12B (Śródmieście).

 

Obszar objęty projektem planu wyznaczony jest granicami opisanymi w ogłoszeniu Prezydenta oraz na stronie BIP.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do 5 września 2014 r.

 

Wnioski należy składać na piśmie, można je przesłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do w siedziby Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa - parter, pokój nr 27.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W tytule wniosku należy wskazać nazwę planu: "Wniosek do planu rejonu nieruchomości przy ul. L. Kruczkowskiego 12 B".