nagłówek strony
-A A +A

Rejon ulicy Foksal (Śródmieście) - powtórne wyłożenie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego poinformowało o ponownym wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Foksal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Od 12 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. projekt planu oraz prognozy jest wyłożony w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, w dni robocze godz. od 9.00 do 16.00
Więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy – bip.warszawa.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. o godz. 16.00 w Pałacu Kultury i Nauki, plac Defilad 1, w Sali Miłosza, VI piętro.

 

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 4 grudnia 2015 r..
 

Uwagi należy zgłaszać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Dyżury projektanta planu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców - wtorki i piątki w godz. 12.00 - 16.00.