nagłówek strony
-A A +A

Spacer badawczy

Spacer badawczy jest metodą, która jednorazowo angażuje tylko jedną osobę. Wybrana osoba – będąca najczęściej mieszkańcem danej okolicy lub z jakichś powodów zainteresowana potencjalnymi zmianami – opisuje badaczom swoje wrażenia ze spaceru po okolicy, korzystając przy tym z wytycznych opracowanych wcześniej przez badaczy. Osobie badanej może towarzyszyć podczas spaceru badacz, na bieżąco zapisujący jej uwagi i przeprowadzający z nią wywiad.

 

Badanie tego rodzaju może dotyczyć, na przykład, bezpieczeństwa lub przystosowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych czy innych grup osób (rodziców z dziecięcymi wózkami, rowerzystów itd). Czerpiąc z osobistego doświadczenia jednostki, metoda ta pozwala na dostrzeżenie – często nieoczywistych i umykających uwadze decydentów – potrzeb oraz problemów, które wymagają rozwiązania.

 

Metoda spaceru badawczego była wykorzystana podczas konsultacji społecznych dotyczących oświetlenia podwórek na Woli (link poniżej).