nagłówek strony
-A A +A

Spotkanie otwarte

Spotkanie otwarte to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi partycypacyjnych. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani obywatele – na władzach spoczywa obowiązek odpowiednio wcześniejszego poinformowania społeczności o planowanym spotkaniu. Podczas spotkania uczestnicy mogą formułować swoje uwagi oraz zadawać pytania przedstawicielom władz bądź ekspertom. Ze względu na trudność w skutecznym prowadzeniu dyskusji zalecane jest przyjęcie moderatora, dbającego o przestrzeganie porządku rozmowy i skupieniu się na kwestiach merytorycznych.

 

Spotkanie otwarte może służyć nie tylko zgłaszaniu przez mieszkańców ich wniosków czy propozycji zmian, ale także wymienianiu się opiniami między sobą. Dużą zaletą takiej formy prowadzenia konsultacji jest zebranie w jednym miejscu osób i środowisk, które zazwyczaj nie prowadzą ze sobą rozmów oraz nie próbują wypracować wspólnego planu czy rozwiązań. Udział przedstawicieli władz gwarantuje uwzględnienie opinii zgłaszanych przez mieszkańców w opracowywanych przez urzędników planach zagospodarowania czy rozwoju.

 

Podczas przygotowywania spotkania otwartego warto zadbać o zakrojoną na odpowiednią skalę akcję informacyjną (plakaty, informacje na stronach internetowych i portalach społecznościowych, ulotki), zapewniającą jak najszerszy udział zainteresowanych osób. Ważne jest również optymalny dobór miejsca, w którym spotkanie ma się odbyć – należy pamiętać, że od warunków, w jakich przebiega rozmowa, w dużej mierze zależy sukces spotkania.

 

Spotkanie otwarte nie jest gremium decyzyjnym; zebrane na nim informacje mają w zamierzeniu służyć jako propozycje skierowane do decydentów. Niemniej jednak organizacja takiego spotkania pozwala na aktywne współdziałanie mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich otoczenia – co jest kluczowym elementem partycypacji społecznej.