nagłówek strony
-A A +A

Warsztaty przyszłościowe

Jest to metoda mająca na celu stworzenie wspólnej wizji – dotyczącej np. danej miejscowości - przez osoby pochodzące z różnych środowisk. Do udziału w warsztatach zaprasza się zarówno mieszkańców, jak decydentów i lokalnych przedsiębiorców. Liczba osób biorących udział w warsztatach wynosi od 25 do 30 osób.

Temat warsztatów powinien być jasno określony, ale jednocześnie tak szeroki, by stymulował kreatywną dyskusję oraz umożliwiał podzielenie zespołu na kilka grup roboczych (zajmujących się wybranymi aspektami tematu).

Warsztaty przyszłościowe składają się z czterech głównych faz:

  1. fazy przygotowawczej – w której grupa zapoznaje się ze sobą (co jest ważne ze względu na budowanie atmosfery dla późniejszych spotkań) oraz z tematem będącym przedmiotem dyskusji;
  2. fazy krytyki – tutaj uczestnicy skupiają się na negatywnych aspektach omawianego zagadnienia: wszelkich słabych stronach, problemach i błędach, które dostrzegają np. w swojej okolicy i które wymagają poprawienia. Na koniec prezentowane i omawiane są efekty pracy zespołu – pozwala to zamknąć rozmowę o aspektach negatywnych i skupić się na konstruktywnej dyskusji;
  3. faza utopii – podczas tego etapu uczestnicy mają za zadanie stworzyć idealną wizję, która rozwiązałaby wszystkie zasygnalizowane wcześniej problemy. Ważne jest, żeby nic nie ograniczało wyobraźni i kreatywności uczestników warsztatu (można się posłużyć techniką burzy mózgów). Tak samo jak poprzednia faza, także i tu na koniec prezentowane są wypracowane scenariusze;
  4. faza realizacji – na tym etapie stworzone przez uczestników warsztatu wizje powinny być „przekute” w konkretne propozycje działań. Podczas planowania możliwych rozwiązań należy wziąć pod uwagę dostępne zasoby oraz określić, jakich kompetencji wymaga określone działanie (co wiąże się z przekazaniem go określonej instytucji).

Dodatkowe informacje na temat metody warsztatów przyszłościowych można znaleźć na stronie Citizen Participation in Science and Technology.