nagłówek strony
-A A +A

Wywiady indywidualne

Jest to metoda pozwalająca na zdobycie głębszej wiedzy na temat poglądów, postaw i motywacji wybranych grup ludności. Ze względu na ograniczoną ilość respondentów (najczęściej do kilkudziesięciu osób) ich wyniki nie mogą być uznane za reprezentatywne, wywiady indywidualne służą raczej za wstęp do dalszych badań oraz pomagają ustalić określone tematy mające być przedmiotem konsultacji.

 

Wywiady przeprowadzane są przez specjalistę, który zapewnia „fachowe” poprowadzenie rozmowy (umiejętne nawiązanie kontaktu z rozmówcą, zdobycie informacji na najważniejsze tematy) oraz późniejszą jej transkrypcję. Proces rekrutowania respondentów, przeprowadzania wywiadów oraz późniejszego ich opracowania bywa czasochłonny i kosztowny.

 

Ta metoda pozwala dotrzeć do osób pozostających zazwyczaj na marginesie grup uczestniczących w konsultacjach i trudnych do zaangażowania w innego rodzaju badania (np. przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej). Umożliwia także zdobycie – na wstępnym etapie konsultacji – konkretnych propozycji dotyczących konsultowanego obszaru.