Get Adobe Flash player
-A A +A

Zachodnie Pasmo Pyrskie w rejonie ul. Poleczki (Ursynów) - składanie uwag

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) został wyłożony do publicznego wglądu.

Od 15 lutego do 16 marca 2012 roku plan jest wyłożony na XVII piętrze PKiN (pl. Defilad 1), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00  do 15.00.

Tekst planu oraz prognozy można pobrać z załączników poniżej. Wszystkie dokumenty oraz więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy – bip.warszawa.pl.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 2 marca 2012 roku o godz. 16.00 w sali nr 2018 na XX piętrze PKiN.
 

Uwagi można składać do 6 kwietnia 2012 r.

 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII pok. 1349 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Formularz do składania uwag można pobrać poniżej (załącznik nr 6).

 

Załączniki: 
Plik: Tekst projektu planu, rozmiar pliku: 1756.94 KB
Pobierz
Plik: Rysunek projektu planu, rozmiar pliku: 9239.28 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 32.94 KB
Pobierz