Get Adobe Flash player
-A A +A

Zachodnie Pasmo Pyrskie w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) – składanie uwag

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) został wyłożony do publicznego wglądu.

 

Od 2 kwietnia 2013 r. do 2 maja 2013 r. projekt planu jest wyłożony w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Wszystkie dokumenty oraz więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy – bip.warszawa.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, o godz. 16.00

 

Uwagi można składać do 23 maja 2013 r.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w PKiN, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, piętro XIII pok. 1349 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Załączniki: