nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Jaki budżet obywatelski?

Czas trwania: 
wt, 07/09/2021 (Cały dzień) - pon, 27/09/2021 (Cały dzień)

Budżet obywatelski wpisał się w codzienność Warszawy. Co roku blisko 100 tysięcy osób głosuje na pomysły, które potem pojawiają się w przestrzeni stolicy. Miasto zrealizowało już ponad 3600  pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje kolejne. Przestrzeń Warszawy zmienia się dzięki Waszej aktywności i Waszym pomysłom. W Warszawie budżet obywatelski odbył się już osiem razy.

 

Chcemy porozmawiać o tym, jak zmienić budżet obywatelski, żeby jeszcze bardziej odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!
Na podstawie doświadczeń z 3 ostatnich edycji budżetu obywatelskiego, uwag mieszkańców, wyników ewaluacji, ale także śledząc rozstrzygnięcia prawne zaproponowaliśmy zmiany w procedurze.

 

Najważniejsze zmiany to:

 

  • przeformułowanie definicji projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych,
  • dopuszczenie realizacji projektów tzw. „miękkich” na terenach nienależących do m.st. Warszawy
  • umożliwienie łączenia projektów na tym samym poziomie dotyczących tego samego przedmiotu lub znajdujących się w tej samej lokalizacji,
  • dodanie kryterium zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego,
  • zwiększenie minimalnej liczby głosów ważnych oddanych na projekt, tak aby projekt mógł przejść do realizacji.

 

W trakcie konsultacji chcemy rozmawiać o wprowadzonych zmianach, a w szczególności o tym, jak mogłaby wyglądać definicja poziomów i harmonogram budżetu obywatelskiego. Zapoznaj się z dokumentami i powiedź nam, co myślisz o zaproponowanych usprawnieniach.

 


Konsultacje trwały do 27 września 2021

zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Projekt uchwały wraz z załącznikami, znajdziesz tutaj:

  1. Projekt uchwały zmieniającej
  2. Załącznik nr 1 – harmonogram
  3. Załącznik nr 2 – karta do głosowania
  4. Projekt uchwały po zmianach
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 


O czym warto pamiętać:

 

1. Obecnie budżet obywatelski przeprowadzany jest na podstawie następujących dokumentów:

a. Uchwały nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego,

b. Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr  825/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu

obywatelskiego

 

2. Każda edycja budżetu partycypacyjnego podlega ocenie. Na podstawie zebranych uwag i opinii wprowadzaliśmy zmiany w zasadach. Z wynikami ewaluacji możecie zapoznać się w zakładce „poprzednie edycje”: www.um.warszawa.pl/waw/bo/
 

3. Wymogi, które powinien spełniać budżet obywatelski określa Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Przebieg edycji powinien być dostosowany do wymagań opisanych w ww. ustawie.


 

Więcej informacji:

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały zmieniającej, rozmiar pliku: 70.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1 – harmonogram, rozmiar pliku: 44.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały po zmianach, rozmiar pliku: 320.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz