nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Czas trwania: 
pon, 27/05/2019 (Cały dzień) - wt, 18/06/2019 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe* do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz na www.ngo.um.warszawa.pl i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

 

*oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Konsultacje trwały od 28 maja do 24 czerwca 2019 roku

Zapoznaj się z zestawieniem uwag po konsultacjach >>>

oraz  z pełnym sprawozdaniem z konsultacji i uzgodnień >>>


Przeczytaj projekt Programu >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Weź udział w spotkaniu:

 

  • 3 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w sali nr 15 (parter) w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2.

 

  • mejlem: ngo@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa
  • faksem: 22 443 34 02

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Załączniki: 
Plik: Uzasadnienie do projektu , rozmiar pliku: 34.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag , rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz