nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, [ul. Pazińskiego 11a ,Wawer]

Czas trwania: 
śr, 22/05/2019 (Cały dzień) - czw, 13/06/2019 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Pazińskiego 11a w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 22 maja 2019 r. do 12 czerwca 2019 r.

 

>>> Zapoznaj się ze sprawozdaniem <<<


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 41.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 30.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 1045.71 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz