nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły [ul. Wiktorska 78 w Dzielnicy Mokotów]

Czas trwania: 
wt, 16/07/2019 (Cały dzień) - śr, 07/08/2019 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Wiktorska 78 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 18 lipca do 9 sierpnia 2019 roku


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 sierpnia 2019 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 42.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 30.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 819.64 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz