nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – topoli kanadyjskiej [Targówek]

Czas trwania: 
śr, 26/08/2020 - 00:00 - czw, 17/09/2020 - 17:24

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – topoli kanadyjskiej, rosnącego przy ul. Krasnobrodzkiej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2103 (21 piętro).

 


Konsultacje trwają od 26 sierpnia do 16 września 2020 roku


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2020 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl
  • numer faksu (22) 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 35.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 31.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz