nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie” [Bielany]

Czas trwania: 
czw, 11/04/2019 (Cały dzień) - ndz, 05/05/2019 (Cały dzień)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Dęby Młocińskie” położonego na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Dęby Młocińskie” położonego na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu

m.st. Warszawy przy Pl. Bankowy 2 w pok. 2103 (21 piętro).

 


Konsultacje trwają od 16 kwietnia do 7 maja 2019 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2019 r.

Uwagi dotyczące uchwały proszę przesyłać:

 

  • na adres: aszczesna@um.warszawa.pl,   
  • pod numer faksu 22/ 443 25 02,
  • na adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 2724.63 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 48.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 , rozmiar pliku: 329.27 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 105.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz