nagłówek strony
-A A +A

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy konsultacje społeczne są obowiązkowe?
 
Zgodnie z prawem obowiązkowe są konsultacje społeczne dotyczące czterech obszarów:

  • uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • zmiany granic gmin lub granic miasta lub utworzenia nowych dzielnic;
  • tworzenia programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi;
  • ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Szczegółowe informacje o umocowaniach prawnych konsultacji społecznych znaleźć można w Bazie Wiedzy.

 
Poza sytuacjami, w których konsultacje społeczne są obowiązkowe, są one przeprowadzane zawsze wtedy, gdy Urząd Dzielnicy lub Urząd Miasta chce poznać zdanie mieszkańców w jakiejś sprawie, lepiej dostosować swoje plany do potrzeb mieszkańców, wspólnie z nimi wypracować lepsze rozwiązania. Jeśli więc bierzesz udział w konsultacjach społecznych np. w sprawie projektu parku, możesz być pewien, że Urząd nie przeprowadza konsultacji z obowiązku, a jest naprawdę zainteresowany Twoim zdaniem.
 

 

2. Czy Urząd musi podjąć decyzję zgodnie z wolą większości mieszkańców?
 
Konsultacje społeczne nie są referendum ani głosowaniem, wyniki konsultacji są głosem doradczym, pomagającym tak zmienić projekty urzędu, aby odpowiadały na potrzeby mieszkańców – ostateczną decyzję podejmują rządzący i to oni biorą za nią pełną odpowiedzialność. Celem konsultacji jest wypracowanie rozwiązań, które będą uwzględniały głos mieszkańców a więc zmiana początkowych projektów i pomysłów. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez dany urząd budżetu, uwarunkowań prawnych i możliwości.

 

Trudno mówić o jednolitej „woli mieszkańców” czy jednolitych „wynikach konsultacji” – zazwyczaj głosy ze strony mieszkańców są bardzo różne, zgłaszane są przeciwstawne pomysły, pojawiają się głosy i argumenty „przeciw” jaki i „za” danym rozwiązaniem.
 

 

3. W którym momencie procesu organizuje się konsultacje społeczne?

 

Konsultacje społeczne organizuje się zawsze PRZED podjęciem decyzji w danej sprawie, ale PO zdefiniowaniu problemu – a więc wtedy, gdy już jest pewność, że dany projekt będzie realizowany, a wystarczająco wcześnie, aby móc uwzględnić głosy mieszkańców w podejmowanych decyzjach.

 

 

W trakcie konsultacji należy rozdzielić kwestie już przesądzone, których nie można zmienić (np. wynikające z zapisów prawa, z budżetu, planów zagospodarowania przestrzennego) i kwestie, które są wstępnymi propozycjami i mogą być zmienione pod wpływem nowych opinii i wskazówek mieszkańców.

 

 

4. Jak długo powinny trwać konsultacje?

 

Konsultacje społeczne to proces, który powinien trwać minimum 21 dni. W trakcie konsultacji mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania swoich uwag na różne sposoby np. on-line, na warsztatach, osobiście w trakcie spotkania – konsultacje nie mogą być więc pojedynczym spotkaniem! 
 

 
5. Kto zgłasza tematy konsultacji – czy inicjatywa może być po stronie mieszkańców?
 

Przyjęta w lipcu 2013 roku uchwała Rady m.st. Warszawy o konsultacjach społecznych umożliwia mieszkańcom stolicy inicjowanie konsultacji. Zgodnie z uchwałą, w sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach dzielnicowych – 200 osób. Inicjatywa może też wyjść od władz miasta i dzielnic oraz organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad i Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego i jednostek niższego rzędu, tzn. osiedli lub sołectwa dla konsultacji dzielnicowych.
WIĘCEJ INFORMACJI
 

 

6. Kto może wziąć udział w konsultacjach? Czy jeżeli nie mieszkam na stałe w Warszawie, mogę wziąć udział w konsultacjach?
 

W konsultacjach może wziąć udział każdy. Nie trzeba nawet mieszkać na stałe w Warszawie. Wystarczy czuć się zainteresowanym danym tematem konsultacji i chcieć wyrazić swoje zdanie.
 

 

7. Czy aby wziąć udział w konsultacjach, trzeba się wcześniej zgłosić?

 

W większości przypadków do wzięcia udziału w konsultacjach nie potrzeba żadnego zgłoszenia. Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych wystarczy wejść na Warszawską Platformę Konsultacji Społecznych (konsultacje.um.waszawa.pl) i tam wyrazić swoją opinię lub wypełnić dostępną ankietę. Bez wcześniejszego zgłoszenia, można też wziąć udział w spotkaniach lub porozmawiać w punktach konsultacyjnych (namioty w hasłem „konsultacje społeczne”) organizowanych w trakcie konsultacji.

 

Jedynie w warsztatach konsultacyjnych może wziąć udział ograniczona liczba osób. Do udziału w nich trzeba się wcześniej zgłosić drogą telefoniczną lub poprzez e-mail – informacja na ten temat dostępna jest zawsze na plakatach i ulotkach zapraszających do udziału w warsztatach oraz na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych.
 

 

 

8. W jaki sposób mieszkańcy są informowani o konsultacjach społecznych?

 

Informacje takie umieszczane są na bieżąco na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych oraz na profilu na Facebooku. Są one także przesyłane za pomocą naszego newslettera na adresy mailowe osób, które go subskrybują. W trakcie trwania konkretnych akcji konsultacyjnych mieszkańcy o konsultacjach mogą dowiedzieć się poprzez gazety dzielnicowe, plakaty umieszczane w wielu punktach miasta, a także przez ulotki w kawiarniach, instytucjach kultury i w wielu innych miejscach. Z informacjami staramy się docierać do jak największej grupy zainteresowanych osób.
 

 

9. Z jakim wyprzedzeniem przed konsultacjami pojawiają się informacje o nich?

 

Informacje o konsultacjach pojawiają się równolegle z rozpoczęciem konsultacji na dany temat, aby mieszkańcy od razu mogli dzielić się swoimi pomysłami i przemyśleniami. Jeżeli w trakcie konsultacji ma odbyć się spotkanie lub warsztat konsultacyjny, to informacja o nim pojawia się z przynajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

 

 

10. Gdzie odbywają się konsultacje?

 

Przestrzenią, w której najłatwiej wziąć udział w konsultacjach, jest Internet a więc Warszawska Platforma Konsultacji Społecznych. Konsultacje odbywają się także w różnych miejscach na terenie Warszawy, zależnych od tematu danych konsultacji. Na punkty konsultacyjne (namioty w hasłem „konsultacje społeczne”) staramy się wybierać takie miejsca, które wiążą się tematycznie z przedmiotem danych konsultacji oraz, w których możemy spotkać jak najwięcej ludzi zainteresowanych wzięciem w nich udziału. Może to być często odwiedzane przez mieszkańców miejsce na terenie dzielnicy, okolica urzędu dzielnicy, plac przed domem kultury, szkołą, czy kościołem.

Warsztaty konsultacyjne są natomiast organizowane w miejscu, które zapewni najlepsze warunki do przeprowadzenia konstruktywnej dyskusji – w szkole, bibliotece, urzędzie dzielnicy, czy domu kultury.
 

 

11. Jak często w Warszawie odbywają się konsultacje?
 

Nie ma żadnego przepisu normującego to, jak często mają się odbywać konsultacje. To, jakie konsultacje zostaną przeprowadzone, zależy od potrzeb i inicjatywy poszczególnych dzielnic. W niektórych dzielnicach jest przeprowadzanych więcej konsultacji, a w innych mniej. Jednak władze dzielnic coraz częściej starają się poznać potrzeby mieszkańców, poprzez konsultacje społeczne.
 

 

12. Ile osób bierze lub może wziąć udział w konsultacjach?
 

Zależy to od przyjętej formy konsultacji, jednak zawsze ważne jest dla nas poznanie opinii jak największej liczby osób. Zawsze staramy się, żeby konsultacji nie zdominowała jedna grupa interesu, aby z ich wyników byli zadowoleni wszyscy mieszkańcy danej okolicy. W konsultacjach internetowych może wypowiedzieć się nieograniczona liczba osób. Także w konsultacjach przeprowadzanych w punktach informacyjnych, nie ma ograniczeń co do liczby mieszkańców, którzy mogą się wypowiedzieć.

Ograniczenia co do liczby osób wiążą się jedynie z przeprowadzanymi podczas konsultacji warsztatami – bierze w nich udział jednorazowo zazwyczaj od kilkunastu do 30 osób, po to, aby jak najlepiej poznać zdanie każdego uczestnika. Zazwyczaj jednak organizujemy kilka warsztatów w różnych terminach, w różnych dniach tygodnia, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym wzięcie w nich udziału, niezależnie od ich cotygodniowych zajęć.
 

 

13. Czy uczestnicy konsultacji, którzy podzielili się swoimi pomysłami podczas konsultacji, dowiadują się, czy ich propozycje zostały uwzględnione i zostaną wprowadzone w życie?

 

Informacje zazwyczaj nie są wysyłane do poszczególnych osób, jednak na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych umieszczane są raporty oraz materiały podsumowujące poszczególne konsultacje. W tych podsumowaniach można znaleźć m.in informacje o tym, które uwagi i postulaty zostały wzięte pod uwagę i zostaną zrealizowane, a które z różnych względów nie mogą być zrealizowane.
 

 

15. Kto finansuje przeprowadzanie konsultacji?
 

Konsultacje finansowane są z budżetów poszczególnych dzielnic, w których konsultacje się odbywają, z budżetu miasta, a niekiedy także dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, które udaje się na nie pozyskać.

 

 

Masz pytanie na temat konsultacji społecznych, na które nie ma tu odpowiedzi? Napisz na adres: konsultacje@um.warszawa.pl, odpowiemy na pytania, a najciekawsze i najczęściej pojawiające się opublikujemy.