nagłówek strony
-A A +A

Jak zmieni się statut Dzielnicy Praga-Południe?

Czas trwania: 
czw, 14/02/2019 (Cały dzień) - czw, 07/03/2019 (Cały dzień)

Planujemy dostosować Statut Dzielnicy Praga-Południe do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.

 

Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku wystąpiła do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy.

 

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Uchwałą nr 38/III/2019 z 12 lutego 2019 roku zdecydowała o wyrażeniu opinii oraz o przeprowadzeniu w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami dzielnicy.

 


Konsultacje trwały do 7 marca 2019 roku

 

Przeczytaj raport >>>

 

Konsultowany był projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Uwagi do zaproponowanych zmian statutu możesz zgłosić:

 

  • osobiście podczas dyżuru w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe
    • 14 lutego (czwartek), w godz. 8-16
    • 25 lutego (poniedziałek), w godz. 16-18
    • 7 marca (czwartek), w godz. 8-16
  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

 

Więcej informacji w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe, pok. 3

 


Jednostka odpowiedzialna: Dzielnica Praga Południe

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy