nagłówek strony
-A A +A

Jak zmieni się statut Dzielnicy Targówek?

Czas trwania: 
pt, 15/02/2019 (Cały dzień) - ndz, 10/03/2019 (Cały dzień)

Planujemy dostosować Statut Dzielnicy Targówek do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.

 

Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku wystąpiła do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy.

 

Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/32/2019  z 13 lutego 2019 roku zobowiązała Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy.

 

 


Konsultacje trwały do 10 marca 2019 roku

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • osobiście podczas dyżuru w Urzędzie Dzielnicy Targówek, pok.123:
    • 27 lutego (środa), w godz. 12.00 – 15.00
    • 4 marca (poniedziałek),w godz. 15.00 – 18.00
  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, z dopiskiem „statut dzielnicy”
  • na piśmie w Urzędzie Dzielnicy (w godzinach pracy)

 


Jednostka odpowiedzialna: Dzielnica Targówek

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy