nagłówek strony
-A A +A

Jak zmieni się statut dzielnicy Wola?

Czas trwania: 
pt, 22/02/2019 (Cały dzień) - pon, 18/03/2019 (Cały dzień)
Planujemy dostosować Statut Dzielnicy Wola do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.
 
W związku z ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – zmieniającą m.in. ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dostosowujących w statutach dzielnic.
 
Rada m.st. Warszawy wystąpiła do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic (Uchwała Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku). 
 
Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu zmian w Statucie Dzielnicy Wola (Uchwała Nr IV/17/2019 z 19 lutego 2019 roku).
 

Konsultacje społeczne trwały od 25 lutego do 18 marca 2019 roku

Przeczytaj raport >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • osobiście w godzinach pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90: w godz. 8.00-18.00 (poniedziałki) i w godz. 8.00-16.00 (od wtorku do piątku)
  • na dyżurze pracownika w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 (pokój 124, piętro I)
    • 4 marca (poniedziałek), w godz. 16.00 – 18.00
    • 11 marca (poniedziałek), w godz. 16.00 – 18.00
  • e-mailem na adres: konsultacje.wola@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, z dopiskiem „statut dzielnicy”

Jednostka odpowiedzialna: Dzielnica Wola

Podstawa prawna: Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy