nagłówek strony
-A A +A

Jak zmieni się statut dzielnicy Żoliborz?

Czas trwania: 
czw, 21/02/2019 (Cały dzień) - pon, 18/03/2019 (Cały dzień)

Planujemy dostosować Statut Dzielnicy Żoliborz do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.

 

Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku wystąpiła do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy.

 

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uchwałą Nr 13/IV/2019 z 20 lutego 2019 roku zobowiązała Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy.

 


Konsultacje społeczne trwały od 25 lutego do 18 marca 2019 roku

Przeczytaj raport >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • osobiście w godzinach pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • podczas dyżurów pracownika Urzędu w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Żoliborz:
    • 11 marca (poniedziałek), w godz. 16.00 – 18.00
    • 18 marca (poniedziałek), w godz. 16.00 – 18.00
  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, z dopiskiem „statut dzielnicy”
  • na piśmie w Urzędzie Dzielnicy (w godzinach pracy)

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Dzielnica Żoliborz

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: