nagłówek strony
-A A +A

Różnorodna, wolna, odpowiedzialna: jaka kultura w Warszawie?

Czas trwania: 
pt, 06/12/2019 (Cały dzień) - pon, 20/01/2020 (Cały dzień)

Tworzymy nową politykę kulturalną Warszawy. Wierzymy, że kultura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta i nas wszystkich – mieszkanek i mieszkańców stolicy. Inspiruje, tworzy kapitał społeczny, wspólnotę lokalną, pomaga rozwijać przyjazne miasto oraz ma konsekwencje dla zmniejszania różnic społecznych.

 

Prace nad nową polityką kulturalną Warszawy zaczęły się w maju 2019. Uczestniczyli w nich przedstawiciele i przedstawicielki wielu środowisk kultury, instytucji, organizacji pozarządowych, szkół artystycznych. Odbyły się także warsztaty z udziałem mieszkańców.

 

W ten sposób powstał dokument „Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna”, który opisuje wartości i zasady, jakie powinny towarzyszyć wszystkim działaniom kulturalnym w Warszawie.

 

Zapraszamy do lektury i do bezpośredniej rozmowy.

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii!

 


Konsultacje już się zakończyły, trwały do 20 stycznia 2020 roku

 

Termin publikacji raportu ulega opóźnieniu. Ze względu na obecną sytuację i zagrożenie epidemiczne członkowie Zespołu koordynującego powstawanie polityki kulturalnej (m.in. dyrektorzy instytucji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk akademickich) nie mogą z odpowiednim zaangażowaniem odnieść się do projektu raportu przygotowanego przez Biuro Kultury. 
 
Prawdopodobny nowy termin publikacji raportu to 24 kwietnia 2020 roku

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 

 

  • Od 18 grudnia uruchamiamy stały punkt konsultacyjny w Biurze Kultury w godz. 8.30-15.30, które znajduje się przy placu Bankowym 2, w Błękitnym Wieżowcu, piętro 23

 

 

 

Co się wydarzy po zakończeniu konsultacji?

Po zakończeniu konsultacji przygotujemy raport. Dokument zostanie uzupełniony bądź skorygowany zgodnie z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych. W następnej kolejności projekt polityki kulturalnej Warszawy trafi pod obrady Rady Miasta.


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Kultury

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy