nagłówek strony
-A A +A

Różnorodna, wolna, odpowiedzialna: jaka kultura w Warszawie?

Czas trwania: 
pt, 06/12/2019 (Cały dzień) - pon, 20/01/2020 (Cały dzień)

Tworzymy nową politykę kulturalną Warszawy. Wierzymy, że kultura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta i nas wszystkich – mieszkanek i mieszkańców stolicy. Inspiruje, tworzy kapitał społeczny, wspólnotę lokalną, pomaga rozwijać przyjazne miasto oraz ma konsekwencje dla zmniejszania różnic społecznych.

 

Prace nad nową polityką kulturalną Warszawy zaczęły się w maju 2019. Uczestniczyli w nich przedstawiciele i przedstawicielki wielu środowisk kultury, instytucji, organizacji pozarządowych, szkół artystycznych. Odbyły się także warsztaty z udziałem mieszkańców.

Miasto st. Warszawa pracuje nad nową polityką kulturalną stolicy. 
Na lokalnych warsztatach w czerwcu określiliśmy wartości, które w przyszłości powinny wyróżniać kulturę w Warszawie, również zjawiska i trendy naprzeciw którym kultura powinna wychodzić. Raport z tych spotkań będzie punktem wyjścia do prac na tym etapie.

 

Zapraszamy warszawianki i warszawiaków do udziału w warsztacie, który odbędzie się w sobotę, 7 września w godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 39.

 

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania oraz pracę w grupach, prosimy o rejestrację poprzez formularz. Zapisy na warsztat są możliwe do 5 września, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Obecnie kierunki warszawskiej polityki kulturalnej wyznacza dokument „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Jego krótki horyzont czasowy oraz wprowadzone w 2017 roku standardy programowania rozwoju m.st. Warszawy, które opisuje Strategia #Warszawa2030, skłaniają do opracowania nowej polityki na kolejną dekadę. Dokument, który wypracujemy, określi główne obszary oraz wartości, jakimi chcemy kierować się przy jej realizacji. Za koordynację polityki kulturalnej odpowiada Biuro Kultury m.st. Warszawy. 

 

Więcej informacji >>>

Wydarzenie na portalu Facebook >>>

 

W ten sposób powstał dokument „Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna”, który opisuje wartości i zasady, jakie powinny towarzyszyć wszystkim działaniom kulturalnym w Warszawie.

 

Zapraszamy do lektury i do bezpośredniej rozmowy.

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii!

 


Konsultacje już się zakończyły, trwały do 20 stycznia 2020 roku

 

Termin publikacji raportu ulega opóźnieniu. Ze względu na obecną sytuację i zagrożenie epidemiczne członkowie Zespołu koordynującego powstawanie polityki kulturalnej (m.in. dyrektorzy instytucji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk akademickich) nie mogą z odpowiednim zaangażowaniem odnieść się do projektu raportu przygotowanego przez Biuro Kultury. Prawdopodobny nowy termin publikacji raportu to 24 kwietnia 2020
 

Opublikowaliśmy raport z konsultacji społecznych projektu "Polityki kulturalnej". Konsultacje trwały na przełomie grudnia i stycznia 2020 roku. Dokument zostanie poprawiony zgodnie z uwagami zgłoszonymi i przyjętymi w ramach konsultacji społecznych. Będzie wprowadzony w życie zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Będzie stanowił wytyczną do powstających w Urzędzie programów mających na celu realizację strategii rozwoju miasta #Warszawa2030. Dzięki programom wykonawczym strategia przełoży się na konkretne działania, które będziemy realizować w najbliższych latach.

 

Wśród osób, które zgłaszały uwagi oraz proponowały rozwiązania znaleźli się mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele instytucji kultury, szkół artystycznych, aktywistów, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń twórczych.

 

Dla uczestników najważniejsze okazały się:

  • wolność jako wartość
  • zasady neutralności oraz jawności, przejrzystości i otwartej komunikacji
  • rola badań i technologii w realizacji polityki
  • wykorzystanie zasobów już wypracowanych

 

Przeczytaj:
Raport z konsultacji społecznych >>>

Załącznik do niego, który stanowi lista zgłoszonych uwag >>>

 

Konsultacje społeczne odbywały się od 11 grudnia 2019 do 20 stycznia 2020 roku


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

 

 

  • Od 18 grudnia uruchamiamy stały punkt konsultacyjny w Biurze Kultury w godz. 8.30-15.30, które znajduje się przy placu Bankowym 2, w Błękitnym Wieżowcu, piętro 23

 

 

 

Co się wydarzy po zakończeniu konsultacji?

Po zakończeniu konsultacji przygotujemy raport. Dokument zostanie uzupełniony bądź skorygowany zgodnie z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych. W następnej kolejności projekt polityki kulturalnej Warszawy trafi pod obrady Rady Miasta.


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Kultury

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                               w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Załączniki: 
Plik: Raport_Polityka kulturalna, rozmiar pliku: 1126.72 KB
Pobierz
Plik: Raport_z konsultacji społecznych, rozmiar pliku: 1714.91 KB
Pobierz
Plik: Załącznik_uwagi_konsultacje, rozmiar pliku: 216.99 KB
Pobierz