nagłówek strony
-A A +A

Jaka Polityka bezpieczeństwa?

Czas trwania: 
pon, 04/10/2021 (Cały dzień) - czw, 28/10/2021 (Cały dzień)

Przygotowaliśmy projekt polityki bezpieczeństwa m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i zasady, które są istotne dla bezpieczeństwa miasta. Będą one wskazywały kierunki dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa na obszarze Warszawy.

 

Przygotowaliśmy projekt polityki bezpieczeństwa m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i zasady, które są istotne dla bezpieczeństwa miasta. Będą one wskazywały kierunki dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa na obszarze Warszawy.

 

Teraz chcemy poznać opinie mieszkańców na temat tego, co dotychczas wypracowaliśmy.

 

Czy wyczerpująco wskazaliśmy wartości polityki bezpieczeństwa? Czy dobrze określiliśmy obszary, w których mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie? Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.

  

Wartości wskazują pięć kluczowych obszarów, w których zawarte są zasady przedstawiające kierunki planowanych działań, by Warszawa była miastem bezpiecznym.

 

Są to:

  1. Odporność – wspólnie tworzymy potencjał miejski, zmniejszając podatność miasta na występujące zagrożenia i ryzyka.
  2. Proaktywność – aktywnie działamy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa, inicjując pozytywne zmiany bez zależności od innych czynników.
  3. Synergia  współdziałamy z wieloma podmiotami zwiększając efekt działań na rzecz bezpieczeństwa.
  4. Profilaktyka i edukacja kształtujemy właściwe postawy mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń.
  5. Społeczna aktywność  wspólnie z mieszkańcami miasta bierzemy aktywny udział w działaniach na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa.

Przeczytaj projekt >>>


Konsultacje trwały od 4 do 28 października 2021

Przeczytaj raport z konsultacji oraz załącznik z uwagami


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

1. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line 12 października (wtorek), o godz. 17

  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na politykabezpieczenstwa@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

 

2. Możesz też przesłać swoją opinie na politykabezpieczenstwa@um.warszawa.pl

 

Jeśli chcesz podzielić się informacją o konsultacjach – możesz pobrać plakat do domowego druku. 

 

Dołącz też do wydarzenia na Facebooku >>>

 

O polityce bezpieczeństwa

 

W dniu 17 marca 2016 uchwałą Nr XXV/640/2016, Rada m.st. Warszawy przyjęła Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”. Ten Program został zaplanowany do końca 2021. Dlatego opracowaliśmy nowy dokument, który odpowiada na aktualne wyzwania.

 

Prace nad polityką, która jest także programem w zakresie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy, realizowane są w oparciu o założenia Strategii #Warszawa2030. Polityka to dokument strategiczny o ogólnym charakterze, nie znajdziemy tu konkretnych projektów czy działań, tylko kierunki, w których miasto powinno podejmować działania, aby mieszkańcy, użytkownicy Warszawy czuli się tu bezpiecznie. 

 

Prace nad polityką oparte były między innymi na podstawie składanych przez służby corocznych informacji w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa oraz występujących zagrożeniach.

 

Wartości i zasady wskazują w jakich kierunkach prowadzić przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Warszawy.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy