nagłówek strony
-A A +A

Jaka uchwała krajobrazowa dla Warszawy? Drugi etap konsultacji społecznych

Czas trwania: 
pt, 19/10/2018 (Cały dzień) - pon, 03/12/2018 (Cały dzień)
26 października rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który uporządkuje przestrzeń naszego miasta.
 
Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Raport z tych konsultacji oraz wszystkie materiały towarzyszące znajdują się na stronie poświęconej temu procesowi. Od czasu tych konsultacji dokument został szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi.
 
Teraz odbędzie się następny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu – przewidzianym artykułem 37b, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
W ramach tych konsultacji możliwe będzie ponowne składanie uwag do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pisemnego składania uwag należy wypełnić formularz (dostępny na tej stronie od 26 października). Przy składaniu uwag za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wskazanie zapisów, do których odnosić się będą konkretne komentarze lub uwagi. Możliwe jest również przesyłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną.
 
Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Konsultacje społeczne już się zakończyły, trwały do 3 grudnia 2018 roku

Niedługo opublikujemy raport

 

Zobacz:

interaktywną prezentację on-line

i broszurę wyjaśniającą zasady


Zobacz projekt uchwały i zgłoś uwagi:

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
  • przyjdź na debatę o projekcie uchwały – we wtorek 6 listopada, o godzinie 18:00

   w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 (sala Kasyno)

 

  • odwiedź punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
    • we wtorek 30 października, między 16:00 a 19:00
    • w środę 14 listopada, miedzy 16:00 a 19:00
 
  • możesz pobrać i wypełnić formularz do składania uwag, który możesz następnie przekazać w punkcie konsultacyjnym, wysłać pocztą na adres Biura Architektury lub mejlem na krajobrazowa@um.warszawa.pl 

 

  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz złożyć uwagi jako oficjalne stanowisko organizacji, pobierz formularz i wyślij go na adres krajobrazowa@um.warszawa.pl do 3 grudnia 2018 roku

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: 

  • Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
  • Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.