nagłówek strony
-A A +A

Projekt A

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Najważniejszym elementem projektu jest woda, która w różnej postaci pojawia się na placu, dzięki niej plac ma tętnić życiem i „oddychać wodą”. Woda wypełnia okresowo centralną kwadratową płaszczyznę, zmniejszając powierzchnię kolejno do kształtu naturalnego jeziora, reminiscencji historycznej trybuny, by znikać całkowicie w okresach intensywnego użytkowania. Zamiast pokrywania części powierzchni placu wodą, można też rozpylać nad nim mgłę.

 

W posadzce placu ma zostać odwzorowany przedwojenny układ ulic, budynków i podwórzy, które znajdowały się w dawniej przestrzeni placu. Część górną placu od dolnej oddzielają schody z pochylniami, w których przewidziano możliwość umieszczenia dawnej trybuny honorowej. W linii schodów umieszczono większość znajdujących się na placu kandelabrów. Dolna część placu łagodnie opada w kierunku Marszałkowskiej.  

 

 

OBEJRZYJ PROJEKT A

 

 

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Praca 02 (numery projektów są numerami nadanymi pracom w konkursie)

 

Opinia: Podstawowym elementem projektu jest tafla wody. Operowanie wodą i parą wodną daje możliwość różnorodnego funkcjonowania placu, poprawia mikroklimat i skupia różne grupy użytkowników. Projekt w szlachetny sposób odnosi się do historii miejsca pokazując w rysunku posadzki układ dawnej zabudowy.

 

Plac zaprojektowano jako reprezentacyjną otwartą przestrzeń dla masowych wydarzeń. Zaproponowane zmienne układy wodno-mgielne oraz sposób wprowadzenia zieleni sprzyjają korzystaniu z placu także jako z miejsca codziennych aktywności.

 

Zalecenia: Należy rozważyć możliwość uwzględnienia w koncepcji projektowej zachowanie płyty Pałacu oraz elementów wyposażenia placu – szczególnie trybuny kandelabrów. Warto podjąć próbę zapewnienia dostępności górnej części placu za pomocą układu łagodnych nachyleń posadzki zamiast za pomocą ruchomych platform. Należy przeanalizować kwestię realizacją zieleni nad tunelem parkingu podziemnego od strony ulicy Marszałkowskiej.

 

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za minimalistyczne rozwiązanie posadzki z delikatnym akcentem przypominającym przeszłość oraz zastosowanie wody jako przestrzennego elementu scenografii placu.