nagłówek strony
-A A +A

Projekt B

 
 
OPIS PROJEKTU
 

Projekt to dwie uzupełniające się przestrzenie – górnego placu przy wejściu głównym do PKiN oraz dolnego placu przy nowopowstających budynkach teatru oraz muzeum sztuki. Na krawędzi tych przestrzeni jest czerwona posadzka, gdzie zlokalizowano „obiekt centralny”- miejsce na działania artystyczne, zmienny pawilon architektoniczny dopełniający kulturalny program placu. W dolnej części placu przy projektowanych budynkach teatru TR i muzeum MSN zaproponowano fontannę tryskającą z posadzki placu. W części południowej zaprojektowano zielone tarasy.

 

Część placu przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki ma przejść jedynie niewielkie zmiany polegające na przeniesieniu tam znajdujących obecnie na środku placu kandelabrów, wydzieleniu większych niż obecnie trawników oraz drzew. Część placu położona przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki jest wyżej niż główna część placu, która jest na wysokości ulicy Marszałkowskiej i parterów projektowanych budynków teatru i muzeum. Różnicę wysokości pokonuje się przez pochylnie przy zielonych tarasach oraz schody przewidziane przy czerwonym pasie posadzki. 

 

 

OBEJRZYJ PROJEKT B

 

 

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Praca 12 (numery projektów są numerami nadanymi pracom w konkursie)

 

Opinia: Dotychczasowy monumentalizm placu został zrównoważony poprzez asymetryczną propozycję rozwiązania placu ukierunkowanego na funkcje obiektów kultury oraz zastosowanie zieleni. Przestrzeń placu ukształtowano w oparciu o czytelne powiązania między istniejącymi i projektowanymi elementami jego zagospodarowania i otoczenia na różnych wysokościach.

 

Wydzielenie przestrzeni przed Pałacem przez wyrazistą, czerwoną linię umożliwia wprowadzenie platformy miejskich aktywności. W linię tę wpisano trybunę, jednocześnie zaznaczając w posadzce placu jej dawną lokalizację. Wprowadzenie geometrycznego bloku zieleni nadaje placowi czytelne ramy jeszcze przed finalną realizacją południowej pierzei.

 

Zalecenia: Konieczne jest skoordynowanie projektu zieleni z projektem technicznym parkingu podziemnego.

 

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za konstruktywną polemikę z monumentalną kompozycją placu oraz za czytelność kompozycji.