nagłówek strony
-A A +A

Projekt C

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt zakłada całościowe ukształtowanie placu – bez wydzielania części górnej i dolnej. W centralnej części projektowanego placu jest owalne zagłębienie, które może stać się tymczasową sceną, a na co dzień miejscem skupiającym różnorodnych użytkowników. Posadzkę placu niemal w całości zaprojektowano na wysokości tej samej, co w tej części placu. Miejsce różnicy wysokości zostało zlokalizowane na styku placu z ulicą Marszałkowską. Autorzy zaprojektowali tam szerokie schody.

 

W przestrzeni placu zostały nieregularnie rozmieszczone drzewa powiązane z siedziskami. Projekt przewiduje wymianę posadzki na nową, wykonaną z betonu i nawiązującą częściowo do układu obecnej posadzki liniami podziałów. W projekcie nie przewidziano zachowania dawnej trybuny honorowej ani kandelabrów.

 

 

OBEJRZYJ PROJEKT C

 

 

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Praca 16 (numery projektów są numerami nadanymi pracom w konkursie)

 

Opinia: Projekt wprowadza w przestrzeni placu drzewa w swobodnym układzie na zagłębionej soczewkowo powierzchni stanowiącej naturalną widownię. Układ zieleni podkreśla osiowość założenia PKiN bez wprowadzania zbędnej symetrii. Zmienna ekstensywność układu drzew umożliwia różne sposoby funkcjonowania placu.

 

Zalecenia: Należy rozważyć pozostawienie oryginalnego tarasu PKiN oraz przemyśleć zachowanie trybuny w obrębie placu. Sąd konkursowy zwraca uwagę na konieczność skoordynowania poziomu głównego placu z rzędnymi planowanych budynków. Jury zaleca analizę zastosowania zagłębienia kosztem górnego poziomu parkingu. Należy też rozważyć rozluźnienie układu drzew w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury w celu ułatwienia ich funkcjonowania.

 

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za koncepcję placu ze swobodnie rozrzuconymi drzewami jako formy osłabiającej monumentalizm założenia PKiN.