nagłówek strony
-A A +A

Projekt D

 

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt wykorzystuje różnicę wysokości pomiędzy częścią placu przy wejściu do Pałacu Kultury i Nauki oraz częścią związaną z nowoprojektowanymi budynkami teatru i muzeum.

Różnica wysokości zostaje zwiększona, co pozwala autorom na wprowadzenie tam pawilonu z nowymi uzupełniającymi funkcjami. Do pawilonu może zostać przeniesiona trybuna.

 

Posadzka części placu przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki znajdzie się na dachu pawilonu. W górnej części placu miałyby się znaleźć zabytkowe kandelabry.

Różnicę wysokości pomiędzy górną a dolną częścią placu pokonuje się rampą integralnie powiązaną ze szklanym pawilonem. Ściana pawilonu staje się dodatkowym elementem placu, który wizualnie odcina Pałac Kultury i Nauki i tworzy dodatkową ścianę placu przy przyszłych budynkach teatru i muzeum.

 

Ważnym elementem projektu jest światło, które rozświetla szklaną fasadę pawilonu, ale także to w posadzce górnego – rozmieszczenie nieregularne i dolnego placu – rozmieszczenie nawiązujące do układu przedwojennych kamienic znajdujących się dawniej w tym miejscu. Pomiędzy światłami są dysze wodne, które pozwalają na wypuszczanie słupów wody i tworzenie mgiełki wodnej.

 

Autorzy projektu proponują umieszczenie dawnej trybuny honorowej w pawilonie pod górną częścią placu. Zabytkowe kandelabry mają się znaleźć na górnym tarasie pałacu, oraz w przestrzeni pomiędzy skrzydłami Pałacu Kultury i Nauki: mieszczącymi teatry Dramatyczny i Studio, a budynkami planowanymi z obu stron głównej części placu.

 

 

OBEJRZYJ PROJEKT D

 

 

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Praca 23 (numery projektów są numerami nadanymi pracom w konkursie)

 

Opinia: W pracy w zdecydowany sposób plac podzielono na dwie strefy na różnych poziomach przy podkreśleniu granicy za pomocą nowej architektury. Autorzy projektu w subtelny sposób nawiązali do historii miejsca poprzez układ umieszczonych w posadzce świateł. Trybuna została potraktowana jak muzealny eksponat wyjęty z kontekstu i przeniesiony do wnętrza podziemnego muzeum.

 

Zalecenia: Należy rozważyć sposób rozwiązania posadzki tarasu Pałacu z ewentualnym wykorzystaniem oryginalnych elementów przy rezygnacji z kontynuowania elementów świetlnych z dolnego tarasu.

Sąd konkursowy zaleca wzięcie pod uwagę możliwości ułatwienia poruszania się pomiędzy dwoma poziomami placu, poprzez wprowadzenie dodatkowych połączeń między nimi, uzupełniających główną rampę.

 

Uzasadnienie wyboru pracy: Nagrodę przyznano za propozycję wydzielenia dwóch poziomów placu, reinterpretację roli Pałacu Kultury w przestrzeni placu oraz dyskretne nawiązanie do przeszłości.