nagłówek strony
-A A +A

Jaki będzie budżet obywatelski?

Czas trwania: 
śr, 20/03/2019 (Cały dzień) - wt, 09/04/2019 (Cały dzień)

Przygotowany został projekt uchwały, który opisuje przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie. Propozycje zawarte w projekcie wynikają z wymagań opisanych w ustawie o samorządzie gminnym oraz uwag i zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 
Projekt uchwały wraz z załącznikami, znajdziesz tutaj: 
 
Powiedz nam, co sądzisz o tej propozycji.
 

Konsultacje już się zakończyły, trwały do 9 kwietnia 2019 roku


Przeczytaj RAPORT z tych konsultacji >>>

Załącznik 1 - Dokumenty poddane konsultacjom >>>

Załącznik 2 - Lista zgłoszonych uwag >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Przyjdź na spotkanie
    • 2 kwietnia (wtorek), o godz. 18:00 w Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27
  • Wyślij uwagi mailowo na adres twojbudzet@um.warszawa.pl
 
  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz złożyć uwagi, przyjdź na spotkanie:
    • 2 kwietnia (wtorek), o godz. 17:00 w Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27
 
W 2018 roku sejm wprowadził zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Pojawiły się regulacje dotyczące przeprowadzania budżetów obywatelskich (art. 5a). W ubiegłym roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. W oparciu o opinie mieszkańców, dotychczasowe doświadczenie a także o wymogi ww. ustawy, stworzony został projekt uchwały. W styczniu 2019 roku radni Rady m.st. Warszawy przyjęli uchwałę, która regulowała zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego. W lutym 2019 Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła tę uchwałę (Uchwała Kolegium), co spowodowało konieczność pracy nad nowym projektem.
 

Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: 

  • Uchwała Nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
  • Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.