nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Parku Bródnowskiego?

Czas trwania: 
pon, 17/06/2019 (Cały dzień) - pon, 19/08/2019 (Cały dzień)

Park Bródnowski powstał pod koniec lat 70. na terenie dawnych ogródków działkowych. Z biegiem lat park stopniowo modernizowano, tak by dostosować go do zmieniających się potrzeb mieszkańców. „Serce Targówka”, jak przyjęło się o nim mówić, jest szczególnie ważne dla mieszkańców z powodu wielu funkcji, które pełni. To miejsce wypoczynku, rekreacji, a także spotkań ze sztuką. To właśnie tam w 2009 roku stanął pierwszy w Polsce Park Rzeźby.

 

W 2017 roku zapytaliśmy mieszkańców, w którym kierunku park powinien się dalej rozwijać - jakie funkcje i charakter mają mu towarzyszyć? Na podstawie wniosków z punktów konsultacyjnych i spotkań z mieszkańcami wypracowaliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania dla tego terenu. Rozmawialiśmy o niej z mieszkańcami na początku 2018 roku.

 

Teraz chcemy pokazać projekt planu dla Parku Bródnowskiego

 


Konsultacje społeczne trwają od 24 czerwca do 19 sierpnia 2019 roku


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu (od 24 czerwca 2019 roku)

  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 do 24 lipca 2019 roku
  • na wystawie plenerowej w Parku Bródnowskim w Ogrodzie Sensorycznym.

 

Porozmawiajmy

  • na spotkaniu w czwartek 4 lipca o godz17.30 w Urzędzie Dzielnicy Targówek
  • na dyżurach z projektantem planu w środy 26 czerwca i 17 lipca w godz. 16-18 w Urzędzie Dzielnicy Targówek oraz 10 lipca i 24 lipca w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w godz. 14-16

 

Możesz też złożyć uwagi do planu. Na tej stronie dowiesz się, jak to zrobić Możesz też zadzwonić pod tel. 19 115.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

 

 
Załączniki: