nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej – część I?

Czas trwania: 
pon, 09/03/2020 (Cały dzień) - pon, 01/06/2020 (Cały dzień)

Wyłożyliśmy do publicznego wglądu plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej (część I). Plan wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi jej charakter i funkcje.

 

Więcej informacji o tym terenie i o planie znajdziesz na stronie poniżej.

 


Konsultacje społeczne trwają od 9 marca do 29 kwietnia 2020

 

Uwaga! W związku z koronawirusem przedłużyliśmy te konsultacje.

Będą trwały do 1 czerwca 2020 roku. Na razie nie znamy nowego terminu spotkania o tym planie.

 

Komunikat w tej sprawie znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt planu (od 9 marca):

  • tekst i rysunek projektu planu
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
  • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego "Orzeł"

 

***Uwaga! Spotkania zostały odwołane***

Informacja o odwołaniu spotkań znajduje się pod tym linkiem

 

Weź udział w dyskusji:

  • w czwartek 19 marca o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 12, ul. Siennicka 15

 

Porozmawiajmy na dyżurach z projektantami planu

  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego: 17 marca, 2 i 7 kwietnia w godz. 9 – 11 (sala na parterze)
  • w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w czwartki: 12 i 26 marca w godz. 15 – 18 (sala na parterze)

 

 Do 29 kwietnia możesz złożyć uwagi do planu.

 

Dowiesz się, jak, pod tym linkiem lub pod tel. 19 115.

 

Ogłoszenie o tym planie znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej i na architektura.um.warszawa.pl

 

Twoja opinia się liczy!

 

O rejonie ul. Podskarbińskiej

Teren objęty tym planem miejscowym ma ok. 56 ha. Znajdują się tutaj m.in. stadion lekkoatletyczny z trybunami i korty tenisowe oraz nieczynny tor kolarski „Nowe Dynasy”, a także zabytkowa hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego (wpisana do rejestru zabytków). W zachodniej części terenu zachowały się budynki dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej (później Drukarni Naukowo-Technicznej PAP).

 

Obszar objęty planem w znacznej części jest zagospodarowany. Zabudowa jest wielorodzinna, a między ulicami Siennicką, Chrzanowskiego, Dwernickiego i Wiatraczną – także jednorodzinna.

 

Plan miejscowy powstaje m.in. po to, by zachować istniejące oraz stworzyć nowe przestrzenie publiczne i ogólnodostępne, w tym plac miejski z zielenią przy planowanej stacji metra i tereny sportowo-rekreacyjne.

 

Dawny tor kolarski i zabytkowa hala sportowa
W projekcie planu, który poddajemy konsultacjom,  dawny tor i zabytkowa hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej znajdują się w terenie oznaczonym symbolem A6.US.

 

W projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu pod funkcje sportu, w tym związane z nimi inne usługi lub zieleń. Nakazuje się zachowanie układu przestrzennego i charakterystycznego profilu dawnego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego. Zabytkowy budynek hali sportowej podlega ochronie i należy go wyeksponować w przyszłym zagospodarowaniu terenu m.in. poprzez np. stopniowanie wysokości zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

 

Projekt planu ustala funkcję tego terenu oraz określa główne wytyczne do jego przyszłego zagospodarowania. Przyszłe projekty bardziej szczegółowego urządzenia tego terenu będą pozostawały w zgodzie z zapisami planu. W planie miejscowym wskazano cały teren jako strefę ochrony konserwatorskiej. Wszystkie projekty budowalne będą musiały być uzgadniane w przyszłości z właściwym konserwatorem. W projekcie planu nie jest przesądzona sprawa betonowej konstrukcji dawnego toru kolarskiego. Ochronie podlega układ przestrzenny i profil toru (wał ziemny).


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy