nagłówek strony
-A A +A

Jakie standardy węzłów przesiadkowych?

Czas trwania: 
wt, 01/10/2019 (Cały dzień) - ndz, 03/11/2019 (Cały dzień)
Opracowujemy standardy i wytyczne projektowe dla warszawskich węzłów przesiadkowych. Dokument będzie miał wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół nich, m.in. na zagospodarowanie terenu, estetykę, zieleń, system informacji pasażerskiej, wyposażenie infrastruktury przystankowej.
 
Każdego dnia po Warszawie transportem zbiorowym poruszają się miliony mieszkańców i gości. Oznacza to, że na przystankach codziennie pojawia się około 5 mln pasażerów, a w trakcie podróży każdego dnia realizowanych jest około 1,8 mln przesiadek (dane opracowane na podstawie WBR 2015). Węzły przesiadkowe są niezwykle ważną częścią układu komunikacyjnego.
 
W Opracowaniu zwracamy uwagę między innymi na to, jak powinny wyglądać: rozmieszczenie informacji pasażerskiej, system informacji wizualnej, głosowej czy dotykowej, urządzenia techniczne w węźle, ciągi pisze – takie jak schody ruchome, pochylnie, windy, przejścia podziemne oraz inne elementy węzła zapewniające dogodne przesiadanie się.
 
// Schemat: Rozmieszczenie informacji pasażerskiej na przykładzie przejścia podziemnego
 
 
W celu poprawy jakości podróży komunikacją zbiorową w Warszawie należy opracować zbiór wytycznych i rekomendacji dotyczących planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji węzłów przesiadkowych.
 
Wstępną koncepcję dokumentu już mamy. Możesz ją pobrać poniżej. Zależy nam na Twojej opinii!
 
Przeczytaj:

Standardy i wytyczne dla węzłów przesiadkowych >>>

Dobre praktyki >>>

Kalibracja wskaźników oceny >>>

Załącznik 1 – Klasyfikacja węzłów >>>

Załącznik 2 – Standardy dla analiz ruchowych węzła przesiadkowego >>>

 


Konsultacje już się zakończyły, trwały do 3 listopada 2019 roku

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Porozmawiajmy na dyżurach konsultacyjnych (możesz przyjść w dowolnej chwili w wyznaczonym przedziale godzinowym)
    • 10 października (czwartek), między godz. 18:00 a 21:30, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56
    • 24 października (czwartek), między godz. 16:30 a 20:00, urząd miasta, ul. Marszałkowska 77/79, sala na parterze

 

 
 
Co dalej?
Pomysły mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji oraz przesłane e-mailem, zostaną wykorzystane do stworzenia końcowego Opracowania standardów i wytycznych dla węzłów przesiadkowych w m.st. Warszawie. Opracowanie to będzie miało charakter uzupełniający w stosunku do innych miejskich standardów oraz dokumentów o charakterze strategicznym, w szczególności w stosunku do Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz Standardów i Wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie.
 
Planujemy wprowadzenie opracowanych standardów i wytycznych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, tak by skutecznie móc wdrażać Wasze pomysły.

Jednostka odpowiedzialna za konsultacje społeczne: Zarząd Transportu Miejskiego
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.