nagłówek strony
-A A +A

Koncepcja zagospodarowania skweru przy ul. Botewa

Główne założenia projektowe
 
Celem projektu jest aranżacja przestrzeni wypoczynkowej służącej lokalnej społeczności, do której należą wszystkie grupy użytkowników, niezależnie od płci, zainteresowań czy wieku.
 
Głównym założeniem jest stworzenie miejsca, w którym można złapać oddech od gwaru codziennego życia, dlatego też program funkcjonalno - użytkowy skweru skupia się przede wszystkim na wypoczynku i rekreacji biernej.
 
Jak wykazała analiza powiązań przestrzennych i funkcjonalnych w pobliżu terenu inwestycji znajduje się kilka placów zabaw, w związku z czym zrezygnowano z tego punktu programowego w formie typowej, na rzecz innych obiektów o analogicznej funkcji, które zostaną zaproponowane przez uczestników konsultacji.
 
Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć większy rozmiar.
Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć większy rozmiar.
 
Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć większy rozmiar.
 
Projektowany układ komunikacyjny w miarę możliwości terenowych, nawiązuje do otoczenia, umożliwiając sprawne przemieszczanie się po skwerze i wokół niego, również osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, czy osobom z wózkami.
 
Ścieżka rowerowa, zgodnie z aktem prawa miejscowego poprowadzona została wzdłuż terenu opracowania od strony zachodniej, ograniczając ruch rowerowy na terenie inwestycji.
 
Główny ciąg komunikacyjny prowadzący od obiektu kubaturowego w kierunku placu centralnego wykonany będzie w technologii umożliwiającej okazjonalne poruszanie się samochodów służb ratowniczych czy technicznych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją przedmiotowego terenu.
 
 
Główne punkty programowe koncepcji 
 
  • staw parkowy od strony wschodniej z fontanną napowietrzającą oraz mostkiem pieszym utworzone przy wykorzystaniu istniejącej rzeźby terenu;
  • pawilon kulturalno–gastronomiczny z otwartym, drewnianym tarasem ze stolikami nad stawem, miejscami postojowymi (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), a także wydzieloną toaletą publiczną oraz biblioteka plenerową;
  • plac centralny z licznymi siedziskami uformowanymi w drewnianej posadzce, nasadzeniami zieleni ozdobnej i fontanną w nawierzchni;
  • tarasowanie skarpy od strony zachodniej z amfiteatralnymi stopniami, służącymi jako siedziska na co dzień oraz podczas kameralnych wydarzeń kulturowych;
  • wyposażenie terenu w obiekty małej architektury, oświetlenie w postaci latarni parkowych oraz punktów oświetleniowych w nawierzchniach;
  • obiekt upamiętniający bułgarskiego poetę - Christo Botewa;
  • pielęgnacja istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych dla utrzymania atrakcyjnej kompozycji skweru;

 

Rzut na skwer

 

Kliknij na obrazek, żeby zobaczyć większy rozmiar.

 

Przykładowe wizualizacje

 

 
 
 
 
 
 
Kliknij na obrazki, żeby zobaczyć większe rozmiary.
Załączniki: 
Plik: schemat_1.jpg, rozmiar pliku: 2786.54 KB
Pobierz
Plik: schemat_2.jpg, rozmiar pliku: 2033.65 KB
Pobierz
Plik: schemat_funkcjonalno_uzytkowy.jpg, rozmiar pliku: 761.17 KB
Pobierz
Plik: rzut_na_park.jpg, rozmiar pliku: 6623.39 KB
Pobierz
Plik: botew_wizualizacja_1.jpg, rozmiar pliku: 6183.88 KB
Pobierz
Plik: botew_wizualizacja_2.jpg, rozmiar pliku: 6191.11 KB
Pobierz
Plik: botew_wizualizacja_3.jpg, rozmiar pliku: 7873.15 KB
Pobierz
Plik: botew_wizualizacja_4.jpg, rozmiar pliku: 6119.56 KB
Pobierz
Plik: botew_wizualizacja_5.jpg, rozmiar pliku: 5487.22 KB
Pobierz