nagłówek strony
-A A +A

Koncepcja zmian ul. Towarowej

Koncepcja – odcinek al. „Solidarności” do ul. Łuckiej

Ulica Towarowa znajduje się w obszarze naszego miasta, który podlega obecnie intensywnym przekształceniom. Mimo wielu toczących się procesów przekrój ulicy pozostaje bez zmian 2x3.

 

Sieć dróg dla rowerów będzie realizowana głównie po stronie wschodniej ulicy (wybudowana kilka miesięcy temu dwukierunkowa droga dla rowerów).

 

W środkowym pasie po obu stronach torowiska zostaną posadzone drzewa alejowe o podniesionych koronach, tak aby nie kolidowały z infrastrukturą zasilającą tramwaje.
Istniejące chodniki łącząc się z nawierzchniami nowych inwestycji, jak Warsaw Spire czy Generation Park, utworzą szerokie pasaże pozwalające na swobodny przepływ użytkowników ulicy. Wzdłuż ciągów pieszych i przebiegu ścieżki rowerowej rozlokowane będą stacje rowerów miejskich i stojaki rowerowe ułatwiające korzystanie z tego środka transportu.

 

Pas środkowy zostanie zamieniony w linearny park dzięki intensywnym nasadzeniom z krzewów i bylin. Po jego zachodniej stronie będzie przebiegała ścieżka spacerowa umożliwiająca wejście w tą przestrzeń i przemierzenie dystansu pomiędzy skrzyżowaniami pieszo czy też na rowerze.

 

Istniejąca zieleń wzdłuż ulicy i przebiegających tam chodników będzie zrewitalizowana i uzupełniona. Wszystkie nasadzenia z drzew będą realizowane monokulturą z lip holenderskich (Tilia europea „Pallida”). Przestrzenie pod drzewami będą obsadzone gęstymi nasadzeniami z krzewów odpornych na zasolenie i zanieczyszczenia miejskie. Będą pełniły funkcję ochronną, jak i estetyczną. Będą też organizowały przestrzeń, rozdzielając funkcję ulicy. Przy okazji bardzo wzbogacą bioróżnorodność ekosystemu ulicy.

 

Obszar na wysokości Muzeum Powstania Warszawskiego został specjalnie oznaczony, ponieważ jest objęty opracowaniem konkursowym. Po zachodniej stronie ulicy przy wejściach do metra istniejący skwer zostanie uporządkowany i nabierze nowej estetyki dzięki zastosowaniu licznych nowych nasadzeń i elementów małej architektury. Pojawiające się nowe kształty i formy będą nawiązywały do całości założenia, którego centrum będzie Rondo Daszyńskiego.

 

 

 

Koncepcja – odcinek od ul. Łuckiej do Al. Jerozolimskich

Głównym punktem tego odcinka jest rozpoczynające go Rondo Daszyńskiego wraz z otoczeniem. Ze względu na charakter zabudowy (wysokie biurowce) bardzo ważnym jest zapewnienie przyjaznego otoczenia użytkownikom tej przestrzeni w poziomie ulicy, jak i dobrego widoku z wyższych pięter. W okolicy ronda pojawi się seria placyków, rabat i nasadzeń krzewów w formie „łezek” czy też „kropli” rozrzuconych po ziemi. Rabatom i placykom towarzyszą elementy małej architektury jak ławy, kosze na śmieci czy stacje ładowania telefonów i laptopów. Pojawi się również dodatkowe kameralne oświetlenie, aby przestrzenie te były również aktywne po zmroku, w późniejszych godzinach wieczornych. Układ drogowy pozostaje praktycznie bez zmian. W związku z planowaną przebudową Ronda Daszyńskiego nieznacznie powiększy się przestrzeń chodników przy zachodniej połówce Ronda.

 

Od tego miejsca pojawia się dwukierunkowa droga dla rowerów po obu stronach ulicy. Będzie ona realizowana podczas prac związanych z inwestycjami The Warsaw Hub, Warsaw Spinnaker czy sporego kwartału zabudowy o mieszanej funkcji pod adresem Towarowa 22. Przebudowie ulegnie skrzyżowanie z ul. Srebrną i Kolejową. W ramach inwestycji przy budynku The Warsaw Hub pojawi się dodatkowy pas skrętu w prawo za inwestycją i później będzie kontynuowany do następnego skrzyżowania z ul. Kolejową.

 

Dalszy ciąg ulicy w kierunku Placu Zawiszy będzie też ulegał przekształceniom w związku z przebudową wiaduktu nad linią średnicową, budową torów odstawczych przez Tramwaje Warszawskie czy inwestycji Warszawa Główna. Szczegółowe plany tych budów nie są na razie dostępne.
 

 

Informacja o tych konsultacjach społecznych >>>