nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody głazu narzutowego [ul. Rybałtów, Ursynów]

Czas trwania: 
pon, 09/10/2017 - 00:00 - czw, 02/11/2017 - 09:02

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody głazu narzutowego, zlokalizowanego przy ul. Rybałtów, Dzielnica Ursynów.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).

 

 


Konsultacje odbywać się będą w dniach 11 października – 2 listopada 2017 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 listopada 2017 roku na:

  • adres poczty elektronicznej aborowy@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska 

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 28.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 27.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 203.22 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz