nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Jak powinien wyglądać szczegółowy sposób konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi?

Czas trwania: 
wt, 21/08/2012 - 09:00 - pon, 17/09/2012 - 23:59

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

 


Konsultacje już się zakończyły: PRZECZYTAJ RAPORT na stronie www.ngo.warszawa.pl


 

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 w pok. 139 na I piętrze.

 

Konsultacje trwają od 21 sierpnia do 17 września 2012 roku.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 17 września 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl
 • numer faksu 22 443-34-02
 • adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
  ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące tego projektu uchwały oraz projektu uchwały ws. Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się we wtorek 4 września 2012 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6.

 

Prosimy, aby zainteresowane osoby przesłały potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres ngo@um.warszawa.pl do 3 września 2012 roku (poniedziałek).

 

Harmonogram prac nad projektem uchwały

 1. Przygotowanie projektu uchwały
  czerwiec – lipiec 2012 roku
 2. Uzgodnienia z biurami i dzielnicami
  5 lipca – 10 sierpnia 2012 roku
 3. Konsultacje z organizacjami
  21 sierpnia – 17 września 2012 roku
 4. Spotkanie konsultacyjne   
  4 września 2012 roku o godz. 17:00 (wtorek)
 5. Analiza przez zespół roboczy uwag z konsultacji i uzgodnień
  wrzesień 2012 roku
 6. Biuro Prawne
  wrzesień – październik 2012 roku
 7. Opinia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  10 października 2012 roku (środa)
 8. Biuro Prawne (ewentualnie)
  październik 2012 roku
 9. Skarbnik
  październik 2012 roku
 10. Gabinet Prezydenta
  październik 2012 roku
 11. Komisje Rady m.st. Warszawy
  październik – listopad 2012 roku
 12. Planowane przyjęcie programu przez Radę m.st. Warszawy
  8 listopada 2012 roku
 13. Opublikowanie uchwały na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  listopad 2012
 14. Wydruk broszury z uchwałą i informacjami o konsultacjach (ewentualnie)   
  listopad – grudzień 2012