nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacja projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Parku im. Zasława Malickiego [Ochota]

Czas trwania: 
czw, 19/05/2016 (Cały dzień) - pt, 10/06/2016 (Cały dzień)

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika: drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum), rosnące na terenie Parku im. Zasława Malickiego przy ul. Mariana Nowickiego, w Dzielnicy Ochota.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwały od 19 maja do 9 czerwca 2016 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do
9 czerwca 2016
roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej: mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 43.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 45.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3 - mapka, rozmiar pliku: 471.92 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: SPRAWOZDANIE, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz