nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje dot. trybu powoływania i działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Czas trwania: 
pt, 02/09/2016 (Cały dzień) - sob, 24/09/2016 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Treść projektu uchwały i formularz wyboru kandydatów oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, pok. 134.

 

 


 

Konsultacje trwają od 2 do 23 września 2016 r.

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2016 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mskoczen@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22/ 443 30 02
  • lub w formie papierowej na adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 47.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 27.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 35.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz wyboru kandydatów, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz