nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje dotyczące zmian w Procedurze konkursowej

Czas trwania: 
czw, 03/08/2017 (Cały dzień) - czw, 31/08/2017 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w Procedurze konkursowej (zarządzenie nr 1613/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

 

Treść projektu zmiany Procedury konkursowej wraz ze wszystkimi załącznikami oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz na stronie ngo.um.warszawa.pl.

 


 

Konsultacje już się zakończyły, trwały od 3 do 31 sierpnia 2017

Przeczytaj sprawozdanie >>>

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 roku na:

 

Poniżej projekt dokumentu i załączniki. Planowane zmiany w treści załączników widoczne są w trybie śledzenia zmian. 

Załączniki: 
Plik: Zarządzenie zmieniające zarządzenie, rozmiar pliku: 48.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 146.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 141.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 220.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 4 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 221.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 5 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 42.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 44.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 7 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 40.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 8 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 40.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 9 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 10 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 58.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 11 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 57.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 12 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 55.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 13 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 57.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 14 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 179.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 15 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 176.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 16 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 202.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 17 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 202.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 18 do zmiany zarządzenia, rozmiar pliku: 187.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik do wzorów umów 14-18, rozmiar pliku: 81.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 37.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 237.51 KB
Pobierz