nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu procedury konkursowej

Czas trwania: 
czw, 08/09/2016 (Cały dzień) - czw, 29/09/2016 (Cały dzień)
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 
 
 
 
Treść projektu zarządzenia i załączników oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.
Uwaga! Wzory umów (załączniki 14-18) zostały zmienione. Zmiany dotyczą jedynie zapisów zawartych w § 2 oraz 11.

 


 

Konsultacje trwają od 8 do 29 września 2016 r.
 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 
wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2016 roku na:
  • adres poczty elektronicznej osmoczynska@um.warszawa.pl
  • lub w formie papierowej na adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

   ul Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej
Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, 395).

 

Załączniki: 
Plik: Projekt zarządzenia, rozmiar pliku: 49.51 KB
Pobierz
Plik: Załączniki do wzorów 3-4, rozmiar pliku: 161.51 KB
Pobierz
Plik: 10. wzór protokołu zbiorczego, rozmiar pliku: 57.51 KB
Pobierz
Plik: 14. wzór umowy rocznej - jeden oferent, rozmiar pliku: 189.51 KB
Pobierz
Plik: 15. wzór umowy rocznej - wspólnej, rozmiar pliku: 193.51 KB
Pobierz
Plik: 17. wzór umowy wieloletniej wspólnej, rozmiar pliku: 207.51 KB
Pobierz
Plik: 18. wzór umowy regranting, rozmiar pliku: 219.51 KB
Pobierz
Plik: Załączniki do wzorów 14-18, rozmiar pliku: 88.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz