nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Czas trwania: 
czw, 05/11/2015 (Cały dzień) - czw, 26/11/2015 (Cały dzień)

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018.

 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Program wytycza kierunek dotyczący wspierania rodziny przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 został opracowany na podstawie wyników badania ewaluacyjnego Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013–2015 (tu można zobaczyć PWR na lata 2013-2015).

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Konsultacje już się zakończyły, zapoznaj się ze sprawozdaniem i zgłoszonymi uwagami.
 


 

Konsultacje trwały od 5 listopada do 26 listopada 2015 r.

 

Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2015 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej adobija@um.warszawa.pl  albo mskora@um.warszawa.pl
  • numer faksu  22 443-34-02 albo
  • adres siedziby Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały przyjmującej Program, rozmiar pliku: 26.63 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 35.51 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: Zestawienie uwag, rozmiar pliku: 81.51 KB
Pobierz