nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Czas trwania: 
wt, 31/05/2016 (Cały dzień) - wt, 21/06/2016 (Cały dzień)

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

 

Zmiany w dokumencie dotyczą m.in. sposobu zbiórki papieru w Warszawie, wprowadzenia dodatkowych usług dla mieszkańców, w tym usługi transportu odpadów zielonych w okresie od grudnia do marca oraz usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwają od 31 maja do 21 czerwca 2016r.


 

Treść projektu uchwały i regulaminu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Wierzbowej 9 w pok. 266 (II piętro).

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2016 roku za pomocą:

 

  • poczty elektronicznej konsultacje.bgok@um.warszawa.pl,
  • faksu 22 443-45-02,
  • pod adres siedziby Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa. 

 

Podmiot odpowiedzialny: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Na podstawie uchwały Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

Załączniki: 
Plik: Projekt Regulaminu , rozmiar pliku: 125.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz