nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Włochy.

Czas trwania: 
czw, 20/04/2017 (Cały dzień) - pt, 12/05/2017 (Cały dzień)
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Włochy.
 
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2 w pok. 2103 (21 piętro).
 

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwały od 21 kwietnia ​do 12 maja 2017 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 12 maja 2017 roku na:
  • adres poczty elektronicznej mczubinska@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 41.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia , rozmiar pliku: 33.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik do uzasadnienia, rozmiar pliku: 314.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 do uchwały, rozmiar pliku: 299.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2 do uchwały, rozmiar pliku: 266.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag, rozmiar pliku: 35.51 KB
Pobierz