nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Rembertów

Czas trwania: 
pon, 29/05/2017 (Cały dzień) - śr, 14/06/2017 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Rembertów.

 

 

 

 

 

 

 


Konsultacje trwały od 25 maja do 14 czerwca 2017

Niedługo opublikujemy raport


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz 
są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu 
m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).
 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku na:
 
  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl, 
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.
 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska m st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia , rozmiar pliku: 127.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 98.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 100.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 1023.3 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 4, rozmiar pliku: 1500.64 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 5, rozmiar pliku: 855.59 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6a, rozmiar pliku: 1061.15 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6b, rozmiar pliku: 798.31 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6c, rozmiar pliku: 902.27 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6d, rozmiar pliku: 803.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 6f, rozmiar pliku: 1196.16 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 7a, rozmiar pliku: 916.3 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 7b, rozmiar pliku: 1102.21 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 8a, rozmiar pliku: 1195.9 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: zal8c.pdf, rozmiar pliku: 1134.66 KB
Pobierz