nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Wilanów

Czas trwania: 
wt, 17/11/2015 (Cały dzień) - wt, 08/12/2015 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Wilanów.

 

Z dniem 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, Wojewoda Mazowiecki przekazał kompetencje w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Przed przekazaniem powyższych kompetencji, w dniu 31 lipca 2009 r.

 

Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie Nr 24 w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego. Celem jego wprowadzenia było prawne usankcjonowanie obiektów przyrody, które ustanowione zostały jako pomniki przyrody w różnych okresach funkcjonowania ustaw dot. ochrony przyrody.

 

W związku z przekazaniem kompetencji w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody występujących na terenie m.st. Warszawy Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, w latach 2009-2013, Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadziło weryfikację i aktualizację danych dotyczących gatunków, wymiarów i lokalizacji pomników przyrody występujących na terenie m.st. Warszawy. Weryfikacji i aktualizacji dokonano na podstawie m.in. wizji terenowych przeprowadzonych przez pracowników BOŚ, materiałów dot. pomników przyrody przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, informacji
w posiadaniu których jest BOŚ w szczególności wykonanych ekspertyz dendrologicznych stanu zdrowotnego przedmiotowych drzew.

 

W wyniku powyższych działań opracowano zaktualizowany spis drzew i grup drzew, występujących na terenie Dzielnicy Wilanów, ustanowionych pomnikami przyrody przed dniem 31 lipca 2009 r., na mocy rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 17 listopada do 8 grudnia 2015 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2015 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.
Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 45.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 419.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: zal.1do_uchwaly_wilanow.doc, rozmiar pliku: 373.51 KB
Pobierz
Plik: zalacznik_2_wilanow.doc, rozmiar pliku: 270.01 KB
Pobierz
Plik: zal3.pdf, rozmiar pliku: 326.25 KB
Pobierz
Plik: zal4.pdf, rozmiar pliku: 672.58 KB
Pobierz
Plik: zal_5.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal_6.pdf, rozmiar pliku: 34.97 KB
Pobierz
Plik: zal7a.pdf, rozmiar pliku: 250.63 KB
Pobierz
Plik: zal7b.pdf, rozmiar pliku: 204 KB
Pobierz
Plik: zal7c.pdf, rozmiar pliku: 250.85 KB
Pobierz
Plik: zal7d.pdf, rozmiar pliku: 271.3 KB
Pobierz
Plik: zal8.pdf, rozmiar pliku: 849.04 KB
Pobierz
Plik: zal_9.pdf, rozmiar pliku: 34.97 KB
Pobierz
Plik: zal_10.pdf, rozmiar pliku: 34.97 KB
Pobierz
Plik: zal_11.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal_12.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal_13.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal_14.pdf, rozmiar pliku: 74.98 KB
Pobierz
Plik: zal_15.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal_16.pdf, rozmiar pliku: 34.97 KB
Pobierz
Plik: zal_17.pdf, rozmiar pliku: 64.98 KB
Pobierz
Plik: zal_18.pdf, rozmiar pliku: 34.97 KB
Pobierz
Plik: zal_19.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal_20.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal_21.pdf, rozmiar pliku: 34.97 KB
Pobierz
Plik: zal_22.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal23a.pdf, rozmiar pliku: 356.25 KB
Pobierz
Plik: zal23b.pdf, rozmiar pliku: 307.34 KB
Pobierz
Plik: zal_24.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal_25.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal_26.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal_27.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal28.pdf, rozmiar pliku: 556.5 KB
Pobierz
Plik: zal_29.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal30.pdf, rozmiar pliku: 489.43 KB
Pobierz
Plik: zal31.pdf, rozmiar pliku: 518.62 KB
Pobierz
Plik: zal32.pdf, rozmiar pliku: 547.6 KB
Pobierz
Plik: zal33.pdf, rozmiar pliku: 441.83 KB
Pobierz
Plik: zal34.pdf, rozmiar pliku: 466.48 KB
Pobierz
Plik: zal35.pdf, rozmiar pliku: 515.11 KB
Pobierz
Plik: zal36.pdf, rozmiar pliku: 471.45 KB
Pobierz
Plik: zal37.pdf, rozmiar pliku: 453.17 KB
Pobierz
Plik: zal38.pdf, rozmiar pliku: 467.69 KB
Pobierz
Plik: zal39.pdf, rozmiar pliku: 530.04 KB
Pobierz
Plik: zal40.pdf, rozmiar pliku: 577.64 KB
Pobierz
Plik: zal_41.pdf, rozmiar pliku: 518.56 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz