nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola

Czas trwania: 
czw, 03/03/2016 (Cały dzień) - czw, 24/03/2016 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Wola.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i na stronie internetowej http://bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 

 


Konsultacje trwały od 3 do 24 marca 2016 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2016 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa
Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 45.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 185.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: załącznik 1 do uchwały, rozmiar pliku: 149.01 KB
Pobierz
Plik: załącznik 2 do uchwały, rozmiar pliku: 83.01 KB
Pobierz
Plik: zal3.pdf, rozmiar pliku: 704.63 KB
Pobierz
Plik: zal4.pdf, rozmiar pliku: 633.6 KB
Pobierz
Plik: zal5.pdf, rozmiar pliku: 550.27 KB
Pobierz
Plik: zal6.pdf, rozmiar pliku: 538.45 KB
Pobierz
Plik: zal7.pdf, rozmiar pliku: 517.93 KB
Pobierz
Plik: zal8.pdf, rozmiar pliku: 608.15 KB
Pobierz
Plik: zal9.pdf, rozmiar pliku: 597.14 KB
Pobierz
Plik: zal10.pdf, rozmiar pliku: 589.86 KB
Pobierz
Plik: zal11.pdf, rozmiar pliku: 462.07 KB
Pobierz
Plik: zal12.pdf, rozmiar pliku: 429.73 KB
Pobierz
Plik: zal13.pdf, rozmiar pliku: 411.67 KB
Pobierz
Plik: za14.pdf, rozmiar pliku: 411.88 KB
Pobierz
Plik: zal15.pdf, rozmiar pliku: 411.98 KB
Pobierz
Plik: zal16.pdf, rozmiar pliku: 371.48 KB
Pobierz
Plik: zal17.pdf, rozmiar pliku: 371.68 KB
Pobierz
Plik: zal18.pdf, rozmiar pliku: 393.13 KB
Pobierz
Plik: zal19.pdf, rozmiar pliku: 478.75 KB
Pobierz
Plik: zal20.pdf, rozmiar pliku: 410.45 KB
Pobierz
Plik: zal21.pdf, rozmiar pliku: 445.07 KB
Pobierz
Plik: zal22.pdf, rozmiar pliku: 445.07 KB
Pobierz
Plik: zal23.pdf, rozmiar pliku: 445.08 KB
Pobierz
Plik: zal24.pdf, rozmiar pliku: 484 KB
Pobierz
Plik: zal25.pdf, rozmiar pliku: 535.34 KB
Pobierz
Plik: zal26.pdf, rozmiar pliku: 505.08 KB
Pobierz
Plik: zal27.pdf, rozmiar pliku: 505.09 KB
Pobierz
Plik: zal28.pdf, rozmiar pliku: 535.87 KB
Pobierz
Plik: zal29.pdf, rozmiar pliku: 536.15 KB
Pobierz
Plik: zal30.pdf, rozmiar pliku: 535.87 KB
Pobierz
Plik: zal31.pdf, rozmiar pliku: 559.31 KB
Pobierz
Plik: zal32.pdf, rozmiar pliku: 559.31 KB
Pobierz
Plik: zal33.pdf, rozmiar pliku: 573.46 KB
Pobierz
Plik: zal34.pdf, rozmiar pliku: 573.46 KB
Pobierz
Plik: zal35.pdf, rozmiar pliku: 573.46 KB
Pobierz
Plik: zal36.pdf, rozmiar pliku: 573.46 KB
Pobierz
Plik: zal37.pdf, rozmiar pliku: 561.49 KB
Pobierz
Plik: zal38.pdf, rozmiar pliku: 561.49 KB
Pobierz
Plik: zal39.pdf, rozmiar pliku: 561.77 KB
Pobierz
Plik: zal40.pdf, rozmiar pliku: 543.88 KB
Pobierz
Plik: zal41.pdf, rozmiar pliku: 543.88 KB
Pobierz
Plik: zal42.pdf, rozmiar pliku: 543.88 KB
Pobierz
Plik: zal43.pdf, rozmiar pliku: 586.14 KB
Pobierz