nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Bemowo

Czas trwania: 
pt, 27/05/2016 - 00:00 - pon, 18/07/2016 - 17:39

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Bemowo.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 


Konsultacje trwały od 27 maja do 16 czerwca 2016r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem.


 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 czerwca 2016 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa.

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: SPRAWOZDANIE, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 41.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 216.51 KB
Pobierz
Plik: formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: zal.1do_uchwalybemowo.doc, rozmiar pliku: 196.51 KB
Pobierz
Plik: zalacznik_2_bemowo.doc, rozmiar pliku: 125.51 KB
Pobierz
Plik: zal3.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal4.pdf, rozmiar pliku: 64.98 KB
Pobierz
Plik: zal5.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal6.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal7.pdf, rozmiar pliku: 543.6 KB
Pobierz
Plik: zal8.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal9.pdf, rozmiar pliku: 44.97 KB
Pobierz
Plik: zal10.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal11.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal12.pdf, rozmiar pliku: 54.97 KB
Pobierz
Plik: zal13a.pdf, rozmiar pliku: 272.33 KB
Pobierz
Plik: zal13b.pdf, rozmiar pliku: 455.95 KB
Pobierz
Plik: zal13c.pdf, rozmiar pliku: 502.85 KB
Pobierz
Plik: zal13d.pdf, rozmiar pliku: 528.41 KB
Pobierz