nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Wesoła

Czas trwania: 
czw, 15/10/2015 (Cały dzień) - pt, 06/11/2015 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Wesoła.

 

Treść projektu uchwały, uzasadnienia i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej i www.bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 w pok. 400 (IV piętro).

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Konsultacje trwały od 15 października do 6 listopada 2015 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2015 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 00-015 Warszawa

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 46.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 126.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3 - mapka, rozmiar pliku: 329.64 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4a - mapka, rozmiar pliku: 709.8 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4b - mapka, rozmiar pliku: 74.99 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4c - mapka, rozmiar pliku: 64.98 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 5 - mapka, rozmiar pliku: 545.79 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 6 - mapka, rozmiar pliku: 702.05 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 7 - mapka, rozmiar pliku: 647.58 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 8 - mapka, rozmiar pliku: 651.85 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 9 - mapka, rozmiar pliku: 589.97 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 10 - mapka, rozmiar pliku: 757.6 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 11 - mapka, rozmiar pliku: 748.3 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 12 - mapka, rozmiar pliku: 702.26 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 13 - mapka, rozmiar pliku: 520.53 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 14 - mapka, rozmiar pliku: 359.29 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 15 - mapka, rozmiar pliku: 822.28 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 16 - mapka, rozmiar pliku: 806.97 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 17 - mapka, rozmiar pliku: 821.9 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 18 - mapka, rozmiar pliku: 553.44 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 19 - mapka, rozmiar pliku: 785.83 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 20 - mapka, rozmiar pliku: 725.92 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie , rozmiar pliku: 29.51 KB
Pobierz